Přírodní památky


Přírodní památky - 109 míst

Předmětem ochrany přírodních památek jsou většinou útvary malé rozlohy, například různé geologické nebo geomorfologické jevy, naleziště nerostů nebo místa, kde se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Na regionální úrovni se používá označení přírodní památka, u památek národního až mezinárodního významu platí název národní přírodní památka.

Tato kategorie mapuje všechny národní přírodní památky a přírodní památky vyhlášené na území České republiky.

 


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz