Březinské tisy

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Na prudkém suťovitém vrchu s vyčnívajícími skalami u Bechlejovic se ve výšce 158 až 372 m n. m. rozprostírá na ploše téměř 36 hektarů les, jemuž dominuje tis červený. Prudká skalnatá stěna, která je součástí tohoto na první pohled drsně působícího lesa, je známá jako Bechlejovická stěna – naleziště zkamenělých rostlin a tvorů, jež zde žili před více než 3 miliony let. Jedná se především o třetihorní šípky a obojživelníky v neuvěřitelně zachovalém stavu. Celá tato lokalita byla vyhlášena národní přírodní památkou Březinské tisy.

V současnosti je NPP Březinské tisy pod správou CHKO České středohoří. V okolí můžete navštívit řadu dalších zajímavých míst, třeba rozhlednu Velký Chlum, zámek Benešov nad Ploučnicí či řadu památek v nedalekém Děčíně.

Národní přírodní památka Březinské tisy byla vyhlášena na jaře roku 1969. Pod ochranu se nedostala jen populace tisu červeného, ale také tzv. Bechlejovická stěna, významné paleontologické naleziště zkamenělin třetihorních rostlin a živočichů, jako byli drobní ráčci a obojživelníci. V roce 2010 byl schválen projekt postupné obnovy původního lesa s potlačením přemnoženého smrku.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPP Březinské tisy je přirozená populace tisu červeného v suťovém lese a významné paleontologické naleziště třetihorní fauny a flóry.

Flóra

Tisy, díky kterým je tato oblast chráněna, se zde vyskytují od těch nejmenších exemplářů po statné staré jedince, rostou samostatně u skalních stěn nebo ve skupinách různých velikostí. Doplňují je v různých kombinacích lípy srdčité, duby letní, habry obecné, buky lesní, jasany ztepilé a smrky ztepilé. V bylinném patře se kromě běžných druhů rostlin vyskytuje také lilie zlatohlávek či kyčelnice cibulkonosná.

Fauna

Zoologický výzkum v této lokalitě probíhá nově od roku 2013 a jeho výsledky zatím nebyly zveřejněny. Předpokládá se, že se zde vyskytuje značné množství obojživelníků, hmyzu a ptáků typově vázaných na tento biotop.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 31. května 1969
Rozloha území 35,71 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz