Americká zahrada

, Tel.: +420 608 975 091, otiskos@seznam.cz
/Příroda - 
Americká zahrada

americka-zahrada-npp-1.jpg
Dlouhé stíny majestátních stromů a keře vonící vanilkou, tak lze ve zkratce představit arboretum Americká zahrada. Ta je už téměř 50 let národní přírodní památkou s několika raritami. Celou scenerii uzavírá mohutná rozhledna Bolfánek, která se tyčí na vrchu Žďár. NPP Americká zahrada se nachází u obce Chudenice mezi Klatovy a Horšovským Týnem.

Na ploše necelých dvou hektarů se rozkládá jedno z nejzajímavějších dendrologických území České republiky. Národní přírodní památka arboretum Americká zahrada totiž zahrnuje nejucelenější soubor severoamerických dřevin na našem území.

Najdete tady několik unikátů, přičemž dominantou je jistě jedlovec tisolistý, zvaný často douglaska. Ta místní je pojmenovaná po zakladateli arboreta Černínovi, tedy Černínova douglaska, a měří 35 metrů, přičemž její obvod dosahuje okolo 5 metrů. Se svým stářím zhruba 165 let patří mezi tři nejstarší stromy tohoto druhu v Evropě.

Mimo tuto raritu vás arboretum zajisté zaujme řadou dalších vzácností, dřevin dovezených z Ameriky a také různých částí Evropy a Asie. NPP Americká zahrada je situovaná okolo vrchu Žďár ve výšce 585 m n. m.

Roku 1845 byla věž původního kostela stojícího na Žďáru přestavěna na rozhlednu. Dnes je rozhledna Bolfánek se svými 45 metrů dominantou celé krajiny. Místní občanské sdružení provádí v areálu arboreta komentované prohlídky, které jsou určené jak pro dendrologické nadšence, tak pro laickou veřejnost. K dispozici je také naučná stezka Žďár.

I samotné okolí Americké zahrady oplývá zajímavostmi, a tak můžete kromě arboreta s rozhlednou navštívit třeba zámek Lázeň sv. Wolfganga, zámek Chudenice, Muzeum Josefa Dobrovského, zříceninu gotického chrámu sv. Markéty v obci Poleň nebo Muzeum techniky a řemesel v Koloveči.

Dostupnost:

  • pěšky – 9 km ze Švihova, 15 km z Klatov
  • na kole – 12 km ze Švihova, 17 km z Klatov
  • autem – 11 km ze Švihova, 16 km z Klatov, auto nechte zaparkované v obci Chudenice, dále pokračujte asi 600 m pěšky
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Chudenice, zámek Lázeň se nachází 1 km od památky
  • vlakem – nejbližší stanice se nachází 12 km od památky, stanice Dehtín

Část zahrady byla založena už roku 1828 a tvořilo ji několik okrasných dřevin. Od roku 1832 začala fungovat jako školka vzácných rostlin pro doplňování stromů a keřů zámeckého parku Lázeň. Už v roce 1841 zde však začal hrabě Evžen Černín budovat samostatné arboretum, jehož vznik se oficiálně datuje do roku 1842. Z tohoto roku pocházejí také nejstarší exponáty této národní přírodní památky. Druhově bylo arboretum zaměřeno především na severoamerické stromy, které byly doplněné evropskými a asijskými vzácnými dřevinami. Řada se jich dochovala do dnešních dnů.

Roku 1844 se začalo arboretu poprvé říkat Americká zahrada. Jedním z prvních zahradníků byl Karel Zahn. V 70. letech 90. století zde pracoval i syn F. L. Čelakovského Ladislav Čelakovský, který byl známým botanikem. V roce 1848 zde rostlo 143 taxonů, do konce 19. století už zde rostlo 600 taxonů, a tak se toto období stalo doslova dobou největšího rozkvětu Americké zahrady.

Od 40. let 20. století byl majitelem Americké zahrady Lesní závod v Červeném Poříčí, který zde provedl řadu prospěšných úprav. Na konci roku 1969 bylo arboretum prohlášeno státem za chráněný park, později přešlo do kategorie národní přírodní památky.

V současnosti je NPP Americká zahrada majetkem Lesů ČR, s. p., přičemž patří pod správu CHKO Český les, ale fyzickým správcem je sdružení Otisk, které se stará o nutnou údržbu památky a také zde pořádá komentované prohlídky.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je okolo 219 druhů rostlin zdejšího arboreta, především stromů původem převážně z Ameriky, dále Evropy a Asie. Kolekce stromů NPP Americká zahrada z území Severní Ameriky je největší v České republice.

Flóra

Veškerá pozornost je zde zaměřená na vzácné dřeviny, které jsou často ojedinělými exponáty v celé Evropě. Ze vzácných amerických druhů tady najdete Černínovu douglasku (druh jedlovec tisolistý), která se svou výsadbou v roce 1842 patří mezi tři nejstarší exempláře v Evropě.

Dále je tu k vidění liliovník tulipánokvětý celolistý, který je jediným žijícím exemplářem střední Evropy, dřín květnatý, zerav obrovský, ořechovec plstnatý, dub cesmínolistý a bílý, javor okrouhlolistý a halézie karolínská, nazývaná též sněženkový strom.

Asii reprezentuje korkovník amurský a zarazivec japonský, vysazený roku 1842. Keře reprezentuje třeba po vanilce vonící jochovec olšolistý.

V roce 2010 bylo arboretum doplněno o nové dřeviny, konkrétně břízu topololistou a papírovitou, jabloň korunnou, kalinu severoamerickou a dub velkoplodý.

Fauna

Zdejší společenství živočichů nebylo dosud příliš důkladně zmapováno. Doložený je ovšem výskyt asi deseti druhů netopýrů – netopýr severní, rezavý, stromový, večerní, hvízdavý, černý, dlouhouchý, vousatý či Brandtův.

Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 17. prosince 1970
Rozloha území 1,89 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz