Polabská černava

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Jedná se o ploché prameništní rašeliniště zásobované vodou bohatou na vápenaté ionty a minerální částice. Hladina podzemní vody černavy začíná 50 až 60 cm pod povrchem. Slatiny a mokřadní louky na východní části pak přechází v lesnatou část.

Území je chráněnou rezervací od roku 1946 a patří k mezinárodně významným Mokřadům Liběchovky a Pšovky. Polabská černava byla zahrnuta do evropské sítě chráněných lokalit Natura 2000, konkrétně do evropsky významné lokality Kokořínsko.

Geologie

Geologický podklad tvoří křídové slíny a pískovce obohacené vápníkem. Na nich usazené sedimenty jsou převážně vápnité slatiny.

Flóra

Nejzajímavější rostlinou je asi tučnice obecná, která tu vykvétá ve stovkách jedinců. Drobná hvězdicovitá rostlina je masožravá. Na listech má trávicí žlázky s lepkavým sekretem a trávicími enzymy. Drobný hmyz usedne na list, jeho okraje se svinou a uvězní jej, pak začne trávení. Rostlina bývá vytlačována ostatními druhy. Pro svůj růst potřebuje okraje malých tůněk, přirozené terénní sníženiny nebo okraje vodních příkopů.

Vzácně se tu vyskytuje bílá forma kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a narazíte tu i na orchidej prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) albín. Ve společenstvech vysokých ostřic roste také kriticky ohrožená mařice pilovitá. Tyto druhy potřebují převážně zatopené jámy po vytěžené slatině. Byl zde zaznamenán i vyhynutím ohrožený hlízovec Loeselův.

Fauna

Podle zoologických inventarizačních průzkumů zde žije reliktní druh potápníka Dytiscus semisulcatus a dva vzácné druhy pavouků Mysmenella jobi a pavučenka nosatá. Z motýlů jsou to dva ohrožené druhy – modrásek bahenní a očkovaný.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 1. prosince 2011
Rozloha území 7,7 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz