Ruda (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
Rudné sedimenty železa a limonitové jíly tu byly dobývány v polovině 19. století, rašelina ještě v polovině 20. století. Rezervace je dnes z větší části ponechána přirozenému vývoji, pouze se likvidují náletové dřeviny.

Rezervace vznikala postupně. Nejprve tu na ploše asi půl hektaru začala v roce 1950 ochrana kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia). V roce 1991 byla ochrana rozšířena na 14,65 hektarů a roku 2000 byla lokalita ještě zvětšena a přeřazena do kategorie národní přírodní památky.

Flóra

Drobná orchidej hlízovec se vyskytuje na jediné lokalitě v Čechách, a to právě zde. Dále tu rostou ostřice mokřadní a šlahounovitá, které preferují místa s vysokou hladinou spodní vody. Kromě toho tu najdete bohaté porosty vachty trojlisté, přesličky poříční nebo suchopýru štíhlého. Místa  zpevněná rašeliníkem porůstá klikva bahenní, vrba rozmarýnolistá a vzácně kyhanka sivolistá. V olšinách na okrajích rezervace roste ďáblík bahenní a bazanovec kytkokvětý. Sušší místa pokrývají nálety borovice a břízy s nižší krušinou olšovou a tavolníkem vrbolistým.

Plochy po těžbě rašeliny vytvořily mozaiku mělkých jezírek s hojným počtem masožravých rostlin z rodu bublinatek. V tůňkách kvete leknín bělostný, zevar nejmenší a vzácná žebratka bahenní. Na březích jezírek se vyskytuje, rosnatka okrouhlolistá, hrotnosemenka bílá, několik druhů ostřic a mnoho dalších rostlin.

Fauna

Z ptáků tu uvidíte bekasinu otavní, chřástala vodního a lindušku luční. Ze vzácných brouků sem patří vzácný krasec Aphanisticus pusillus a z motýlů bělopásek tavolníkový, ohniváček modrolemý nebo okáč stříbrooký. Ze savců připomeňme zdejším podmínkám dobře přizpůsobeného hraboše mokřadního.

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 11. května 1950
Rozloha území 70,22 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz