Hojkovské rašeliniště

, Tel.: +420 569 429 494, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště zaujímá plochu necelých 5 hektarů a je jedním z nejstarších moravských rašelinišť. Dříve se tady rašelina dokonce těžila, v důsledku toho byla původní plocha značně zmenšena, a tato vzácná lokalita tak málem zanikla. V 90. letech se však podařilo ochráncům přírody tento významný kousek země zachránit.

Hojkovským rašeliništěm vedou značené turistické trasy, lépe řečeno chodníčky, ze kterých je zakázáno scházet – tím je chráněna nejen příroda, ale i návštěvníci samotní, neboť i zem, která vypadá jako pevná, se pod tlakem vaší nohy může nečekaně rozhoupat. NPP Hojkovské rašeliniště je tedy lepší absolvovat pěšky než na kole.

Rezervace je součástí přírodního parku Čeřínek, krajina tak nabízí mnoho dalších zajímavých míst. Navštívit můžete třeba Větrný zámek Křemešník a rozhlednu Pípalka v Křemešníku nebo spletitý labyrint chodeb v nedaleké Jihlavě. V zimě si pak můžete zalyžovat v ski areálu Čeřínek.

Od 70. let 19. století se na území dnešní NPP Hojkovské rašeliniště těžila rašelina. Odtěžování se postupně stalo velmi intenzivním a bylo ukončeno až na začátku 20. století, krajina tak byla touto činností velmi poznamenaná. Odborníci z muzea Vysočiny začali v roce 1981 pracovat na obnově unikátního rašeliniště a už v roce 1982 byla tato lokalita vyhlášena národní přírodní památkou.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou rozsáhlá rašeliniště s vzácnými druhy rostlin a živočichů.

Flóra

Nejblíže rašeliništi můžete vidět masožravou rosnatku okrouhlolistou, ohroženého ďáblíka bahenního nebo kriticky ohroženou třtinu nachovou. Na blízkých mokřadních loukách pak vrbovku bahenní, kozlíka dvoudomého, vachtu trojlistou, prstnatce májového, mochnu bahenní nebo žlutě kvetoucí starček potoční. Bylinné patro ještě dotvářejí porosty ostřic, stromové patro tvoří olše lepkavé, smrky ztepilé a břízy bělokoré.

Fauna

Celkově vlhké prostředí s množstvím tůněk a protékajícím potůčkem je ideálním místem pro obojživelníky, konkrétně tu žije skokan hnědý a krátkonohý či čolek horský. Plazi zastupuje ještěrka živorodá a zmije obecná. Z drobnějšího hmyzu zde najdete mravence rašelinného a z řadu motýlů tu můžete spatřit například ohniváčka modrolemého a hnědáska rozrazilového.

Ze 40 druhů ptáků, jež se zde vyskytují, lze uvést třeba lindušku luční a lesní, bekasinu otavní, bramborníčka hnědého, strakapouda většího nebo cvrčilku zelenou.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 8. července 1982
Rozloha území 4,91 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz