Bozkovské dolomitové jeskyně

, Tel.: +420 481 682 167, bozkov@caves.cz
/Příroda - 
Bozkovské dolomitové jeskyně

bozkovske-dolomitove-jeskyne-narodni-prirodni-pamatka-3.jpg
Poblíž Semil na severu Čech se ukrývají Bozkovské dolomitové jeskyně s největším podzemním jezerem v Čechách a s krápníky, které místy připomínají kamennou krajku. Návštěvníkům jsou zpřístupněny už téměř 50 let a ročně přilákají až tisíce zvědavců. Obec Bozkov, na jejímž konci jeskyně naleznete, se nachází v krásné přírodě a je velmi dobře dostupná.
Mapa - Bozkovské dolomitové jeskyně

Telefon: +420 481 682 167
E-mail: bozkov@caves.cz
Web: http://www.bozkovske-jeskyne.cz/


Již od 70. let minulého století mohou návštěvníci obdivovat zvláštní krápníky a průzračná jezírka Bozkovských dolomitových jeskyní. Jeskynní systém má délku téměř 1 100 m a pro zájemce je zpřístupněn okruh o délce 350 m s převýšením 40 m. V podzemních prostorách je celoročně stálá teplota s jen mírným výkyvem mezi 7,3 a 7,5 °C.

Při čtyřicetiminutové prohlídce spatříte nevšední úkazy, které zde příroda vytvořila, od krápníků tenkých jako závoj připomínající sloní uši až po tajemná podzemní jezírka zbarvená díky zvláštní směsici hornin do modrozelena. Těmto vodním plochám zde kraluje místní dominanta Bozkovské podzemní jezero. Jedná se o největší jezero svého druhu v Čechách.

Touha spatřit podzemní svět je zvláště v letní sezóně silným turistickým lákadlem, a proto se doporučuje objednat si prohlídku předem. Okolí Bozkovských dolomitových jeskyní, které jsou situované mezi CHKO Český ráj a Krkonošským národním parkem, oplývá řadou krásných míst, která také vybízejí k navštívení, kupříkladu kaple a studánka U Matičky, Masarykova vyhlídka nebo naučná Riegrova stezka s ledopády či zvláštními tunely pro pěší, které jsou proražené skrze skály.

Dostupnost:

  • pěšky – cca 1 km od centra obce, 5,8 km ze Semil, 8 km z Železného Brodu
  • na kole – cca 1 km od centra obce, 7,4 km ze Semil, 11 km z Železného Brodu
  • autem – 8 km ze Semil, 11 km z Železného Brodu, auto můžete nechat zaparkované v obci, odtud asi 500 m pěšky
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Bozkov se nachází 1 km od jeskyní
  • vlakem – stanice Jesenný se nachází 1,7 km od jeskyní

Počátek objevování Bozkovských dolomitových jeskyní spadá do poloviny 20. století. Roku 1947 byl náhodou odkryt vstup do jeskynních prostor při odstřelu vápence v malém lomu. O 7 let později pronikli skrz zával Josef Kurfiřt, Richard Havel a Josef Dolenský a objevili tzv. Starou jeskyni. V roce 1957 pak našli vstup do jeskyně Překvapení se zvláštní krápníkovou výzdobou.

V lednu roku 1958 přichází objev největší atraktivity Bozkovských jeskyní. Tým speleologů Národního muzea v Praze, ve kterém pracoval i geofyzik Karel Valášek pod vedením Františka Skřivánka, poprvé spatřil Novou jeskyni s Jezerním dómem. V něm se nachází Bozkovské jezero – největší podzemní jezero v Čechách.

Pro zpřístupnění jeskyní široké veřejnosti bylo nutno propojit do té doby na sobě nezávislé prostory Staré a Nové jeskyně, a tak byla mezi nimi v roce 1961 proražena asi 50 m dlouhá štola, která je dnes součástí návštěvního okruhu. Zároveň musela být o 5 metrů snížena hladina jezírka, aby byl možný volný průchod. Po uskutečnění všech těchto úprav byl jeskynní dolomitový systém na jaře roku 1969 otevřen veřejnosti.

Od roku 1999 jsou Bozkovské dolomitové jeskyně vedeny jako národní přírodní památka.

Geologie

Jeskyně vznikly v průběhu věků po silných zemětřeseních a přetvářeny byly lehce kyselou vodou tak, že v některých částech byl dolomit přeměněn na pískovcové elumium. Jeskyně jsou tvořené vápenitým a křemitým dolomitem a přeměněnými horninami, například fylity. Jen z části jsou výzdobou jeskyní klasické krápníky, neboť je většinově tvořena zvláštními keříčkovitými krápníky, křemennými lištami, římsami a policemi vystupujícími ze stěn. V nejnižší části jeskyně se nachází Jeskynní dóm a v něm Bozkovské podzemní jezero s průzračnou modrozelenou vodou o rozloze 320 m².

Flóra

Hospodářství povrchové části jeskyní se zabývá především erozí, neboť podzemní prostory se nacházejí blízko povrchu. Vyskytují se zde běžné druhy stromů jako smrk, modřín, bříza nebo nově vysázené jedle. Ve velkých koloniích zde roste bledule jarní.

Fauna

Jeskynní prostory jsou hnízdištěm několika druhů netopýrů, například netopýra ušatého, velkého, černého a kriticky ohroženého vrápence malého.

Název správy Správa BDJ
Adresa Bozkov 263
Město Bozkov
PSČ 512 13
Datum vyhlášení 5. listopadu 1999
Rozloha území 5,54 haHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz