Babiččino údolí

, Tel.: +420 491 451 116, centrum@vilacerych.cz
/Příroda - 
Slavné Babiččino údolí nabízí návštěvníkům na chráněné ploše více než 333 ha obrovské množství přírodně i historicky cenných míst a zajímavostí. V dokonalé harmonii se tady snoubí historické zázemí s působivou krajinou. Také proto sem spisovatelka Božena Němcová zasadila děj svého nejslavnějšího díla Babička.

Poprvé se začalo překrásnému údolí Úpy s množstvím romantických zákoutí a s dominantou ratibořického zámku nad obcí říkat Babiččino údolí, když jej tak nazval roku 1878 spisovatel Otakar Jedlička. Ke zdůraznění památky tohoto literárního klenotu byl v obci vystavěn pomník. Slavnostního zahájení výstavby se tehdy zúčastnil i Alois Jirásek.

V Babiččině údolí jako by se zastavil čas, pro zachování původního lučního rázu zde spásají pastviny ještě ovce.

Kdybyste se chtěli vydat ještě na další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit třeba zříceninu hradu Rýzmburk a Červená hora nebo Barunčinu vyhlídku, Muzeum textilu, Muzeum Boženy Němcové nebo skanzen Barunčina škola.

Dostupnost:

  • pěšky – 2,7 km z České Skalice, 9,7 km z Náchoda
  • na kole – 2,7 km z České Skalice, 9,7 km z Náchoda
  • autem – 3 km z České Skalice, 10 km z Náchoda
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Česká Skalice, Ratibořice, zámek
  • vlakem – stanice Česká Skalice se nachází 1 km od Babiččina údolí

Ratibořické panství, které je centrem NPP Babiččino údolí, bylo nejvíce formováno od roku 1800, kdy se dostalo dědictvím do vlastnictví kněžny Kateřiny Zaháňské, která je jednou z ústředních postav povídky Babička spisovatelky Boženy Němcové. Kněžna Zaháňská nechala vybudovat anglický park, který nenápadně přechází ve volnou přírodu, tvořenou loukami, alejemi a mosty přes blízkou řeku Úpu. Kromě toho nechala také vybudovat množství zahrad a těmito pracemi udala tón zdejší krajiny.

Později bylo panství zestátněno a v létě roku 1952 zde byla vyhlášena krajinná a národní rezervace. Na jaře roku 1978 byl zámecký areál i s širokým okolím včetně Starého bělidla prohlášen státem za národní kulturní památku. V roce 1991 byla správaoblasti převedena na společnost Ratis.

V květnu roku 1996 vzniklo občanské sdružení Společnost pro záchranu babiččina údolí. Až do roku 2005, kdy byla správa území svěřena CHKO Broumovsko, trvaly soudní procesy s výše zmíněnou společností Ratis, která se o památky a celou rezervaci nestarala a historické budovy nechala chátrat.

Předmět ochrany

Území je chráněno jako národní kulturní památka, neboť se zde vyskytuje řada cenných historických budov. Široké okolí údolí řeky Úpy s výskytem zbytků přirozených porostů, vzácných rostlin a živočichů je chráněno jako národní přírodní památka.

Flóra

Louky byly kvůli létům obhospodařování, kdy byla jejich území odvodňována, ochuzeny o svůj původní biotop, který se dochoval jen při březích řeky. Zajímavé rostliny se tak nacházejí jen na zachovalejších částech, tedy ve starých hájích a alejích, sadech a na krajích zmíněných říčních břehů.

Stromové patro je zde zastoupeno lípou srdčitou, javorem klenem, bukem lesním, dubem letním, jedlí bělokorou, habrem obecným, na břehu řeky olšemi a vrbami. Z nepůvodních stromů, které jsou postupně nahrazovány těmi původními, zde roste smrk ztepilý, borovice lesní a vejmutovka, jedle obrovská, modřín opadavý a aleje topolů. Keře zastupuje růže převislá nebo třeba lýkovec jedovatý.

Bylinné patro tvoří vzácné rostliny jako pižmovka mošusová, konvalinka vonná, řebříček bertrám, ocún jesenní, samorostlík klasnatý, prvosenka vyšší, chráněný kruštík polabský, zapalice žluťuchovitá, lilie zlatohlávek nebo třeba měsíčnice vytrvalá a mnoho dalších.

Pod ochranu spadá i zámecký park, v němž najdete různé zástupce rostlin typických pro Severní Ameriku a dále subtropické i tropické rostliny, například jasan americký, liliovník tulipánokvětý, sazaník květnatý, kaštanovník setý nebo nahovětvec dvoudomý.

Luční porost je podroben kosení jen částečně, neboť se nechávají plochy, které rostou přirozeně, a vzniká tak lepší prostředí pro tvoření druhově pestré mozaiky.

Fauna

NPP Babiččino údolí je díky rozličným přírodním podmínkám obdařeno velkou druhovou rozmanitostí zde žijících živočichů. Ptactvo je v lesích zastoupeno holubem doupňákem, datlem černým, výrem velkým, krahujcem obecným, strakapoudem malým a prostředním, jestřábem lesním, žlunou šedou, linduškou lesní, sýkorkou parukářkou, lejskem bělokrkým a černohlavým. Na březích Úpy skorcem vodním, ledňáčkem říčním, cvrčilkou říční nebo konipasem horským.

V rezervaci byl zjištěn výskyt asi 86 druhů měkkýšů. Dále je babiččino údolí domovem vzácných motýlů, například modráska očkovaného a bahenního.

Název správy NKP a NPP Babiččino údolí
Adresa Maloskalická 47
Město Česká Skalice
PSČ 552 03
Datum vyhlášení 9. června 1952
Rozloha území 334,23 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz