Bílichovské údolí

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
V údolí Džbán je situováno několik chráněných oblastí, mezi nimi i přes 8 hektarů velká národní přírodní památka Bílichovské údolí. I přesto, že se těžbou dřeva narušil původní lesní biotop a skladba dřevin se pozměnila, podařilo se včasným zásahem a ochranou tohoto lesního území zachránit populaci kriticky ohrožené a vzácné kýchavice černé, která roste okolo místních pramenišť.

Mimo kýchavici se v NPP Bílichovské údolí vyskytuje celá řada ohrožených a vzácných rostlin i několik vzácných obojživelníků. Společně s dalšími chráněnými lokalitami Džbánu stojí i tento krásný, avšak poměrně neznámý kout středočeské přírody za návštěvu. Podívat se můžete třeba i na nedalekou rozhlednu Líský, kamenný kruh v Zichovci nebo do města Slaný s četnými památkami.

Dostupnost:

  • Bílichov - 2 km
  • Slaný - 16 km

Lokalita byla jako státní přírodní rezervace chráněna už od roku 1933. V létě roku 2007 bylo území znovu prohlášeno za chráněnou oblast, tedy národní přírodní památku Bílichovské údolí. Od tohoto roku také požívá ochrany jako evropsky významná lokalita.

Předmět ochrany

Lesnaté údolí s luhy, prameništi a rybníčky s populací kriticky ohrožené kýchavice černé a dalšími vzácnými rostlinami.

Flóra

Místní bohatá vegetace se skládá jak z běžných, tak z chráněných až kriticky ohrožených rostlin. Tou nejvzácnější je samozřejmě kriticky ohrožená kýchavice černá, rostoucí v blízkosti pramenišť. Najdete zde i silně ohroženou okrotici červenou, běžnější okrotici bílou, mnoho druhů ostřice, hořečka brvitého, hniláka smrkového, hlístníka hnízdáka, mochyni židovskou, jejíž zralé plody jsou jedlé, orlíček obecný, hruštičku prostřední, brusnici borůvku, oměj vlčí mor, chráněnou lilii zlatohlavou, kozlík dvoudomý, ohrožený vemeník dvoulistý a zelený, kruštík modrofialový, vstavač nachový a mnoho dalších.

Křovinové patro je tvořeno lýkovcem jedovatým. Les je zde převážně listnatý s příměsí jehličnanů. Roste zde jasan ztepilý, olše lepkavá, jilm horský, habr obecný, buk lesní a jehličnany smrk ztepilý, modřín opadavý a místy borovice lesní.

Fauna

Vlhké prostředí svědčí převážně chráněným druhům obojživelníků, jako je čolek horský a obecný, mlok skvrnitý, rosnička zelená či kuňka ohnivá. Savci i ptáci jsou zastoupeni běžně rozšířenými lesními druhy.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 1 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz