Cikánský dolík

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
Ve středočeské lokalitě zvané Džbán najdete celou řadu chráněných území s velkým počtem vzácných druhů rostlin a živočichů. Jedním takovým je i NPP Cikánský dolík. Tato vlhká louka krytá ze všech stran lesním porostem není pozůstatkem po hospodářském kácení. Naopak se jedná o přirozenou lesní mýtinu, která odolala všem lidským zásahům, a tak zde můžete dnes obdivovat řadu krásných vzácných rostlin, z nichž dvě jsou velmi unikátní. Šášinka načernalá se totiž nachází už jen na jednom dalším místě v České republice a pro bíle kvetoucí drobnou lněnku zobánkatou je NPP Cikánský dolík dokonce posledním útočištěm na našem území.

Společně s dalšími chráněnými lokalitami Džbánu stojí i tento krásný, avšak poměrně neznámý kout středočeské přírody za návštěvu. Pokud byste chtěli zavítat na další zajímavá místa v okolí, můžete se vydat třeba na nedalekou rozhlednu Líský, kamenný kruh v Zichovci nebo do města Slaný s četnými památkami.

Vzdálenosti:

  • Zichovec - 1,7 km
  • Bílichov - 2 km
  • Slaný - 14 km

Národní přírodní památka Cikánský dolík byla vyhlášena na podzim roku 1987.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je slatinná louka s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin.

Flóra

Na vlhké lesní louce se dobře daří vzácným rostlinám, jako je ocún jesenní, ohrožený zimostrázek alpský, silně ohrožený zvonečník hlavatý pravý, kohátka kalíškatá, oměj šalamounek a oměj pestrý, silně ohrožená tolije bahenní, kriticky ohrožený mečík bahenní, upolín nejvyšší, hořec brvitý a mnoho dalších. Nejvzácnějšími rostlinami jsou zde však šášina načernalá, kterou najdete už jen na jednom dalším místě v ČR, a nenápadná lněnka zobánkatá, pro níž je NPP Cikánský dolík dokonce jediným místem výskytu u nás. Území je bez křovinného a stromového patra.

Fauna

Vzhledem k povaze ochrany území nebyla zdejší fauna dosud prozkoumána. Narazit zde můžete například na čolka či na řadu motýlů, například z rodu okáčů.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 29. října 1987
Rozloha území 0,52 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz