Dubí hora

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
V CHKO České středohoří se na malé ploše 0,09 hektarů rozkládá už téměř 50 let chráněná oblast jedinečného vulkanologického charakteru. Jedná se o jihovýchodní svah hory Dubí, kde byla při práci v lomu odkryta stěna zkamenělého magmatu unikátní pravidelnosti. Terfrit, vulkanická hornina, jež tvoří místní podloží, zde totiž vytvořil bochníkovité sloupce v přesných rozestupech, a tak vzniká dojem, jako by tady sopka vybuchla nedávno, a ne před miliony let. Tato neovulkanická stěna pochází z období třetihor a celá hora Dubí je tak soustavou zkamenělých výlevů kdysi vroucího magmatu.

Národní přírodní památka Dubí hora je jedinečným úkazem, který návštěvníky i na tak malém území ohromí svým rozsahem a výškou – sloupce tady dosahují okolo 7 metrů.

V okolí této chráněné lokality se nachází řada dalších zajímavých míst. Můžete navštívit třeba blízký skanzen Vísecká rychta v Kravařích, zříceninu hradu Ronov nebo oblíbené jezero Chmelař.

Vzdálenosti:

  • Konojedy - 300 m
  • Kravaře - 3 km
  • Úštěk - 5 km
  • Česká Lípa - 18 km

V bývalém lomu byla při pracích odkryta stěna zkamenělého vulkanického proudu s neobyčejně pravidelnými a mocnými bochníky rozpadajícího se tefritu. Pro tento úkaz bylo úbočí hory Dubí, ve kterém se stěna ukrývala, prohlášeno v roce 1966 za národní přírodní památku Dubí hora.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPP Dubí hora je jedinečný geologický útvar, který vznikl kombinací sloupcové a deskové odlučnosti.

Geologie

Vulkanická činnost třetihor dala jedinečnou tvář této krajině. Magma rozlévající se po krajině postupně tuhlo a utvořilo lávové řeky a stružky. Tak vznikl tefrit – výlevná alkalická hornina, která tvoří v současnosti podloží památky. Tefrit zde byl později i těžen.

Díky lidskému zásahu byla odkryta stěna tvořená kdysi žhavým magmatem. Působením zvětrávání a dalších faktorů se začal zvýrazňovat původní tvar podloží, tedy tvar takový, jako když láva čerstvě ztvrdla. Sloupce tefritu měly původně tvar hranolu, jsou v celkem rovnoměrných rozestupech poskládány za sebou, a jak se časem zaoblily, začaly připomínat bochníky. Jejich výška je okolo 7 metrů a šířka okolo 80 centimetrů. 

Flóra

Lokalita je ceněna především kvůli geologickému fenoménu, a tak zde na flóru není kladen příliš velký důraz. Území má bezlesý charakter. Z pozorovaných vzácnějších rostlin zde roste třeba mochna skalní nebo vstavač osmahlý.

Fauna

Z ohrožených druhů zvířat zde žije populace slepýše křehkého a ještěrky obecné.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 14. října 1966
Rozloha území 0,09 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz