Búrová (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
V podkarpatském prostředí se nachází na ploše více než 18 ha území národní přírodní památky Búrová. Kromě krásného prostředí teplých luk a osamoceně stojících dubů, které tu a tam povstávají ze zeleného moře, je území ceněno hlavně pro výskyt kýchavice černé. Pokud byste tuto rostlinu hledali jinde, museli byste se vydat do Podyjí – kromě těchto dvou lokalit totiž kýchavice jinde neroste. Mimoto je území domovem dalších vzácných rostlin a živočichů.

Okolí oplývá množstvím přírodních památek a rezervací, kterými prochází naučná stezka Javořinská. Další atraktivní místa jsou kupříkladu rozhledna Drahy, větrný mlýn v Kuželově, ski park Filipov nebo zámek v blízkém Veselí nad Moravou.

Dostupnost:

  • pěšky – 1,2 km z obce Suchov, 5 km z Velké nad Veličkou po zeleně značené turistické značce
  • na kole – 1,2 km z obce Suchov, 9,5 km z Velké nad Veličkou
  • autem – 1,2 km z obce Suchov, 10 km z Velké nad Veličkou
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Suchov, točna je vzdálená 1,2 km, zastávka Velká n. Veličkou se nachází 4,8 km od NPP Búrová
  • vlakem – stanice Velká nad Veličkou se nachází 5,7 km od NPP Búrová

Dříve byla tato lokalita v zemědělství intenzivně využívána. V 80. letech 20. století byla dokonce hnojena, osívána kulturními travinami a následně často kosena, čímž došlo k poškození jak vzácné flóry, tak fauny.

V létě roku 1987 bylo území prohlášeno za státní přírodní rezervaci, později pak bylo překlasifikováno jako národní přírodní památka Búrová. Kvůli nevhodnému kosení byla obnova původní květeny pomalá, ovšem v posledních letech se na ochranu více dbá, a tak se sem pomalu vracejí ohrožené druhy rostlin, například rudohlávek jehlancovitý.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je populace kýchavice černé. Další výskyt této rostliny je hlášen pouze v jediné lokalitě v ČR.

Flóra

Typické teplomilné rostliny bělokarpatské louky jsou doplněny o řadu vzácných a chráněných rostlin. Nejvýznamnější je výše zmíněná kýchavice černá, která celkově zaujímá plochu asi dvou hektarů. Dále zde roste při okrajích pětiprstka žežulník, vstavač mužský a na rozlehlých lučních prostorech rozrazil dlouholistý, pryšec kosmatý, lilie zlatohlávek, zvonek hadincovitý, kozinec dánský nebo plamének přímý. Ojediněle byl v této lokalitě zaznamenán výskyt také koniklece velkokvětého a rudohlávka jehlancovitého. Louky jsou tu a tam doplněny o samostatně stojící duby.

Fauna

Lokalita je ideálním prostředím především pro hmyz, plazy a ptáky. Ti jsou zde zastoupeni strnadem lučním a bramborníčkem hnědým. Z řad plazů se na tomto území vyskytuje vzácná užovka hladká, slepýš křehký nebo ještěrka obecná. Obojživelníky zastupuje skokan štíhlý. Zdejší květnaté louky jsou domovem také motýla zvaného drsnokřídlec bělopásný, píďalky bahenní a řady můr, třeba kovolesklece plicníkového, dřevobarvce ptačincového nebo pabourovce pampeliškového. Zahlédnout tady můžete i kriticky ohroženou kobylku zavalitou a dále roháče obecného, kudlanku nábožnou, křižáka pruhovaného a různé druhy mravenců či střevlíkovitých brouků.

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 24. července 1987
Rozloha území 18,81 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz