Bílé stráně

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Od Pokratického potoka se vzhůru zvedají stráně zářící bílou barvou a oplývající mnoha druhy pestrobarevných rostlin, nad nimiž se vznášejí stejně pestrobarevní motýli. Bílé stráně, zaujímající plochu 3,24 hektarů, jsou unikátní jak pro botaniky, tak pro zoology už desítky let, a také proto patří tato národní přírodní památka k jednomu z nejstarších chráněných území severních Čech.

Pro zlepšení ochrany Bílých strání se do budoucna počítá s rozšířením plochy až na 12 hektarů. Pro lepší přístup k památce tu byla zřízena červeně značená turistická stezka. V okolí můžete navštívit například zámek Žitenice, rozhlednu Mostka či řadu dalších památek v blízkých Litoměřicích.

Dostupnost:

  • Pokratice - 1,3 km
  • Litoměřice - 2,8 km

Část území byla chráněná již v roce 1929. Od roku 1954 jsou Bílé stráně národní přírodní památkou.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou stráně se zvláštním vápenitým podložím a společenstvy vzácných teplomilných rostlin a živočichů.

Geologie

Běloskvoucí vápenec z období křídy vytváří charakteristiku celého chráněného území. Podle odezvy, kterou vydává při poklepu, se mu říká zvonivá opuka. Opuka je pozůstatek toho nejjemnějšího prachu z bývalého mořského dna. Povaha podloží i vliv prostředí a rostlin je příčinou občasných sesuvů půdy.

Flóra

Teplé stráně vyhřívané sluncem v kombinaci s těžkými vápenitými půdami jsou domovem vzácných teplomilných rostlin, jako je tořič hmyzonosný, len tenkolistý a žlutý, koulenka prodloužená, střevičník pantoflíček, vstavač nachový, hořec křížatý, vemeník dvoulistý, medovník meduňkolistý, pryšec prutnatý, silně ohrožený kruštík růžkatý a polabský, pětiprstka obecná a hustokvětá nebo třeba plamének přímý. Celkem zde bylo zjištěno nad 470 druhů vzácných rostlin.

Křovinové patro je tvořeno lískou obecnou, zimolezem obecným nebo třeba jeřábem mukem. Stromy se zde vyskytují pouze solitérně a při okrajích. Narazit tady můžete na jasany či borovice černé.

Fauna

Řada místních živočichů je vázána pouze na určitý druh zde rostoucích rostlin. Příkladem je třeba mandelinka Aphtona atrovirens, která žije pouze na lnu žlutém. Památka je též domovem 57 druhů měkkýšů, například měkkýše pásovky žíhané, a okolo jednoho tisíce druhů motýlů. Spatřit tady můžete třeba soumračníka jitrocelového nebo modráska kozincového. Obojživelníky zastupuje ropucha zelená a ptactvo strakapoud malý, cvrčilka slavíková či slavík obecný.

Řada místních živočichů je vázána pouze na určitý druh zde rostoucích rostlin. Příkladem je třeba mandelinka Aphtona atrovirens, která žije pouze na lnu žlutém. Památka je též domovem 57 druhů měkkýšů, například měkkýše pásovky žíhané, a okolo jednoho tisíce druhů motýlů. Spatřit tady můžete třeba soumračníka jitrocelového nebo modráska kozincového. Obojživelníky zastupuje ropucha zelená a ptactvo strakapoud malý, cvrčilka slavíková či slavík obecný.
Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 30. března 1954
Rozloha území 0,99 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz