Dunajovické kopce

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
V minulosti bylo území národní přírodní památky Dunajské kopce hospodářsky obstarávanou oblastí. Terasy pro vinice a ovocné sady, které místní vytvářeli na svazích Dunajských kopců, se zachovaly dodnes. Byly zde také pastviny a lokality pro sběr sušeného sena, nikdy však přímo klasická zemědělská pole. Po odsunu obyvatelstva se dříve čilá hospodářská oblast začala pomalu přeměňovat ve stepi, které známe dnes a které se takto zachovaly a vytvářely i díky zmíněnému faktu absence polí.

Na ploše více než 107 ha roste dnes řada chráněných rostlin, včetně drobného keře mandloně nízké, která se jinde než na jižní Moravě na území České republiky nevyskytuje. Spatřit tady můžete také bíle kvetoucí katrán tatarský, rostlinu, které se přezdívá stepní běžec – poté, co odkvete, odpoutá se poryvy větru od země a nechává se jím vláčet, čímž dochází k roznosu semen.

NPP Dunajské kopce jsou samozřejmě také útočištěm několika druhů ohrožených živočichů a z jejich vrcholků je nádherný výhled do okolí. Vzhledem ke všem těmto faktům je lokalita zařazena do evropského ochranného programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

K lokalitě nevede žádná turistická trasa, cesty jsou zde však příjemné pro cyklistické i pěší výlety. Budete-li chtít navštívit další zajímavá místa v okolí, můžete se vydat třeba do Muzea čs. opevnění U Starého lomu v Novosedlech nebo do blízkého Mikulova s řadou památek.

Vzdálenosti:

  • Dolní Dunajovice - 2 km
  • Březí - 4 km
  • Novosedly - 7 km
  • Mikulov - 7,5 km

V minulosti bylo toto území hospodářsky obstarávanou oblastí s množstvím vinic a pastvin. Po odsunu obyvatelstva se oblast proměnila v jedny z nejrozsáhlejších stepí na území ČR, a tak byla nejdříve od roku 1990 chráněná jako přírodní výtvor a v roce 1992 byla přehlášena do kategorie národní přírodní památky. Od roku 2005 je též součástí programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je kulturní step tvořená teplomilnými trávníky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Dunajovické kopce jsou také vedeny jako evropsky významná lokalita.

Flóra

Kombinací zvlněné krajiny a specifického podloží, které na rozdíl od nedaleké Pálavy není tvořeno skalnatým podkladem, je zde umožněn růst teplomilné a suchomilné vegetace, která se často jinde na jižní Moravě nevyskytuje. Spatřit tady můžete šantu panonskou, kavyl Ivanův a sličný, vstavač vojenský a nachový, česnek hranatý, topolovku bledou, len žlutý a chlupatý, hvězdnici zlatovlásek, třemdavu bílou, bažanku vejčitou, srpici karbincolistou, hlaváček jarní a letní, velmi zajímavý katrán tatarský a pelyněk Pančičův.

Křovinové patro zastupuje invazivní trnkovník akát, dále trnka obecná, třešeň křovitá, růže šípková, hloh obecný a kriticky ohrožená mandloň nízká, kterou u nás najdete jen na jižní Moravě. Stepní charakter této lokality znemožňuje růst větších stromů, území je tedy vedeno jako bezlesé.

Fauna

V této teplé oblasti se výborně daří různým druhům hmyzu. Narazíte tady na kudlanku nábožnou, různé druhy vzácných čmeláků, mravenců, tesaříků, pestrokrovečníků, majek, krasců a samozřejmě motýlů, jako je třeba žluťásek čilimníkový, otakárek fenyklový a ovocný.

Solitérně rostoucí vyšší i nižší křoviny stejně jako celé křovinové pásy poskytují úkryt řadě ohrožených ptáků, kupříkladu pěnici vlašské, žluvě hajní, krutihlavovi obecnému, strnadu lučnímu, káněti obecnému, křepelce polní, slavíkovi obecnému, lelkovi lesnímu, ťuhýkovi obecnému nebo drobnému, modrožlutě zbarvenému ptáčkovi zvanému vlha pestrá.

Ze savců zde byl zaznamenán výskyt křečka polního, králíka divokého či běžně se vyskytující srnčí zvěře.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 1. srpna 2013
Rozloha území 107,16 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz