Borový (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Už v třetihorách se vyvinulo na ostrovním vrchu Borový, nynější národní přírodní památce, zdejší pevné žulové podloží. Uběhly však desítky miliónů let a i tak pevná hornina, jakou je právě žula, začala časem podléhat přírodním vlivům. Díky tomu je NPP Borový jedinečnou geologickou lokalitou – vítr, déšť, slunce a mráz tu vytvořily fantaskní skalní útvary drobných, ale i obřích rozměrů.

V současnosti tak můžete na zdejší ploše téměř 37 hektarů pozorovat zvláštní skalní převisy, výklenky nebo třeba obří kamenné mísy. To vše v krásné přírodě jesenických hor. Lokalita je volně přístupná bez omezení po modré turistické značce.

Pokud budete chtít spatřit i další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit třeba hrad Frýdberk, Kamenické muzeum v Žulové či lázně v obci Lipová-lázně.

Národní přírodní památka Borový byla vyhlášena v létě roku 1987.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je přirozeně zvětrávající žula vytvářející unikátní skalní útvary a okolní smíšený les.

Geologie

Žulové podloží se zde přirozeně rozpadá již desítky milionů let a vytváří tak zvláštní a jedinečné skalní útvary, například sedadla, skalní výklenky a mísy, které místy dosahují délky až přes 100 metrů.

Flóra

Stromové patro je tvořeno původními smíšenými lesy, které se skládají z buku lesního, borovice lesní, dubu letního, modřínu opadavého, habru obecného, břízy bělokoré a smrku ztepilého. Bylinné patro je zastoupeno bělomechem sivým, bikou bělavou, hasivkou orličí, vřesem obecným či sleziníkem severním.

Fauna

Fauna NPP Borový je zastoupena poměrně běžnými lesními druhy zvěře. Díky původní skladbě lesa je prostředí ideální pro brouka roháčka dubového. Vyskytuje se zde například i rejsek obecný a malý nebo myšice lesní. Ptactvo prezentuje strakapoud velký, lejsek bělokrký či pěnkava obecná.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 16. července 1987
Rozloha území 36,84 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz