Cikánka I

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
Jen kousek od centra Prahy se rozkládá na ploše 4,55 národní přírodní památka Cikánka I. Ta chrání už od roku 1988 největší porost kavylového trávníku na území Prahy. Vydáte-li se sem, budete mít pocit, že jste se ocitli na vyhřáté stepi. I proto je NPP Cikánka I oblíbeným cílem turistů.

V blízkosti tohoto chráněného území prochází naučná stezka Sliveneckého mramoru a také červeně značená turistická trasa.

Vzdálenosti:

  • Zadní Kopanina - 2 km
  • Praha - 13 km

Až do konce druhé světové války fungoval místní hřeben a přilehlé údolí jako pastviny. Od roku 1988 je území chráněno státem a od roku 1999 se zde pravidelně provádí údržba plochy, a to například výsekem náletových dřevin apod.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi tvořeným vzácnou flórou a faunou.

Flóra

Zdejší vegetace je tvořena suchomilnými a teplomilnými trávníky stepního charakteru, konkrétně kavylovými trávníky s dominantní rostlinou kavyl Ivanův, úzkolistými suchými trávníky s dominující kostřavou walliskou a širolistými suchými trávníky s dominantní rostlinou válečkou prapořitou. Kavylový travní porost je zde největší na území Prahy.

Kromě těchto rostlin se tady však vyskytuje například silně ohrožený modřenec tenkokvětý, devaterník šedý či koniklec luční český a také zvláště chráněné rostliny, jako je hlaváček letní, řebříček panonský, bělozářka liliovitá, sasanka lesní, huseník ouškatý, vousatka prstnatá, chrpa chlumní, pcháč bělohlavý a bezlodyžný, sesel fenyklový, chlupáček hadincovitý a mnoho dalších.

Lokalita je též místem výskytu vzácných hub. Roste tu například hvězdovka bradavková nebo břichatka prášivka žaludicovitá.

V údolí, které je také součástí chráněného území, a na přilehlých svazích je velmi silné křovinové patro. To je tvořeno několika druhy růží, napří. růží Jundzillovou, dále trnkou obecnou, bezem černým, svídou krvavou, ptačím zobem obecným a různými druhy hlohu. V čele údolí se pak nachází nevelký smrkový háj s příměsí dubu zimního.

Fauna

Největší počet vzácných druhů je na tomto území z třídy hmyzu. Průběžnými průzkumy zde bylo zjištěno 273 druhů motýlů. Například se zde vyskytuje celoevropsky chráněný přástevník kostivalový, dále modrásek východní a hnědoskvrnný, perleťovec prostřední, okáč metlicový, soumračník čárkovaný, proskurníkový, skořicový a žlutoskvrnný nebo ohrožený ostruháček kapinicový.

Významná je také zdejší populace brouků z rodu nosatcovitých, například lalokonosce Otiorhynchus conspersus. Původně byla na území evidována také řada vzácných měkkýšů, mezi něž patří třeba páskovka žíhaná, zrnkovka žebernatá či žitovka obilná. Nový průzkum však ještě nebyl proveden, a tak není znám počet jedinců.

Z plazů tady můžete narazit na ještěrku obecnou a užovku obojkovou. Poměrně silně je také zastoupeno ptactvo. Na území NPP se vyskytuje třeba rehek domácí, ťuhýk obecný, budníček lesní a menší, skřivan polní, linduška lesní nebo hýl obecný.

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 1. září 1988
Rozloha území 4,55 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz