Přírodní rezervace


Přírodní rezervace - 115 míst

V této kategorii naleznete přehled maloplošných chráněných území, kterými jsou přírodní rezervace. Předmětem jejich činnosti je především ochrana typických krajinných vlastností a vzácných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Zvláštním typem jsou národní přírodní rezervace, které chrání krajinu na národní nebo i mezinárodní úrovni, na rozdíl od přírodních rezervací, které mají pouze regionální význam.

 


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz