Červené blato

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Červené blato se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Rezervace leží na hranicích okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec.

V oblasti dnešní rezervace se od druhé poloviny 18. století těžila rašelina pro nedalekou sklářskou huť. Těžba skončila ve 20. století. Národní přírodní rezervace Červené Blato byla vyhlášena 21. září 1953.

Flóra

Ve stromovém patře se nachází až 200 let staré porosty borovice blatky, v keřovém patře je častý výskyt rojovníku bahenního, brusnice borůvky, vlochyně bahenní a kyhanky sivolisté. Mechové patro reprezentují rašeliníky rodu Sphagnum a další mechorosty, lišejníky a houby.

Fauna

V této oblasti mají velký význam především bezobratlí živočichové, ať už jsou to motýli, pavouci či brouci. Lesnaté prostředí láká i velké množství ptáků, hnízdí tu například kulíšek nejmenší, čáp černý, jestřáb lesní nebo jeřábek lesní.

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 21. září 1953
Rozloha území 331,43 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz