Bílá strž

, Tel.: +420 388 450 111, vimperk@npsumava.cz
/Příroda - 
Chráněné území se rozkládá zhruba kilometr od státní hranice s Německem, která zde běží přes vrcholy Svaroh, Velký Kokrháč a Malý Kokrháč. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Pro Bílou strž v nadmořských výškách 735 až 1086 metrů je typické chladné inverzní topoklima, které je způsobené zadržováním studeného vzduchu v úzké soutěsce.

V nejstarší chráněné části kolem vodopádu rostou stromy staré 220 až 240 let. Kdysi tu sice byl les vytěžen, ale pak byl ponechán dlouho svému osudu a stal se dobrým příkladem postupného návratu téměř původního pralesa. Roku 1972 tu proto byla na 79 hektarech vyhlášena národní přírodní rezervace Bílá strž s cílem tuto původní podobu chránit.

Návštěvy strže jsou omezené, do některých částí se smí jen s průvodcem a na výpravu je třeba se objednat. Všichni ostatní  mohou k vodopádu nahlédnout z odbočky červené turistické trasy od Černého jezera do necelé tři kilometry vzdálené obce Hamry.

Dostat se sem můžete také ze železniční stanice Hamry – Hojsova Stráž po modře značené turistické trase a přes obec Hamry dojít na rozcestí Pod Statečkem. Odtud vede žlutá trasa až k Bílé strži. V zimě kolem ní vedou lyžařské běžecké trasy, v létě cyklostezka ze Špičáku nebo Hamrů.

Národní přírodní rezervace, kterou najdete jižně od obce Hamry v okrese Klatovy, je evidovaná pod číslem 554 a vyhlášena byla roku 1972. Území a stupeň její ochrany byly upřesněny ještě vyhláškou z dubna 2010.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem, včetně přirozených lesních porostů, tvořených zejména květnatými bučinami, horskými acidofilními bučinami a azonálními smrčinami. Chráněné jsou také přírodní stanoviště a druhy, na jejichž základě byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Šumava.

Flóra

Doma je tu smrk ztepilý, promíšený bukem lesním, jedlí bělokorou a nižším jeřábem ptačím. Bylinné patro soutěsky s jedinečným mikroklimatem reprezentují vzácné druhy, například žebrovice různolistá, mléčivec alpský, podbělice alpská, vranec jedlový či starobylá plavuň pučivá.

Fauna

Z obratlovců tu lze spatřit rysa ostrovida, krkavce velkého, datlíka tříprstého a občas i tetřeva hlušce. Je to i jedna z lokalit, kde prokazatelně žije plch zahradní. Z rezervace Bavorský les sem proniká puštík bělavý.

Název správy Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Adresa 1. máje 260
Město Vimperk
PSČ 385 01
Datum vyhlášení 29. prosince 1972
Rozloha území 75,65 ha

 

1.máje 260

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz