Adršpašsko-teplické skály

, Tel.: +420 491 586 012, info@skalyadrspach.cz
/Příroda - 
Nadmořská výška rezervace činí 480 až 786 metrů. V hlubokých roklích panuje trvalá teplotní inverze s dostatkem vody, vrcholové partie přejí suchomilným a proti střídání teplot odolným organizmům.

Celá oblast o ploše přibližně 20 km² je bývalým písčitým dnem druhohorního moře. Usazeniny pod velkým tlakem vytvořily horninu a po vynoření ve třetihorách a odplavení měkkých sedimentů bylo území jednotnou náhorní planinou. Postupně ji eroze rozdělila na několik částí, všechny v nadmořské výšce kolem 500 m.

Adršpašské skály se jmenují podle zříceniny hradu Adršpach na Starozámeckém vrchu ve výšce 681 m n. m. Jižněji probíhá Vlčí rokle se zajímavým stříbrným pramenem, který vyvěrá z písku nebo hlubokým kaňonem Sibiř s věčným sněhem. Teplická jeskyně je dlouhá 1065 m, a je tak nejdelší pseudokrasovou jeskyní v ČR. Nedávno tu však byly objeveny systémy pravděpodobně ještě rozsáhlejší.

Několik stovek metrů pod skalními městy se v propustných pískovcích hromadí jedna z nekvalitnějších pitných vod ve střední Evropě.

Celou touto oblastí vedou zpoplatněné okružní stezky pro turisty.

Adršpašské skály

Od Teplických skal s kterými vytváří souvislou plošinu jsou Adršpašské skály odděleny 7 km dlouhým kaňonem Vlčí rokle. Najdete zde až 90 metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád a také 2 jezírka. Celou touto oblastí vede zpoplatněná okružní stezka pro turisty.

Vlčí rokle

Teplické a Adršpašské skály spojuje Včí rokle, která je pro turisty běžně přístupná, ačkoliv je v posledních letech poněkud zanedbaná a neudržovaná. Cesta Vlčí roklí do Adršpašských skal k Jezírku je dlouhá necelé 4 km a ústí uprostřed turistického okruhu Adršpašskými skalami. Vstupenka zakoupená v jednom ze dvou skalních měst je platná v obou z nich, pokud přecházíte právě Vlčí roklí.

Teplické skály

Teplické skalní město je tvořeno výraznými skalními stěnami. Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí.
Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště.
Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů. Celou touto oblastí vede zpoplatněná okružní stezka pro turisty.

Rezervace byla vyhlášena 31. prosince 1933 Ministerstvem školství a národní osvěty na ploše přes 1712 ha.

Flóra

Flóra zde není kvůli kyselému pískovci příliš bohatá. V horních skalních partiích rostou suchomilné rostliny, například borovice, v inverzních nížinách vlhkomilný rašeliník, rojovník bahenní, hasivka orličí a další druhy známé i z kyselých rašelinišť. Lesní porosty tvoří dle stanovišť reliktní bory, zbytky původního smíšeného porostu buků a jedlí, rašelinné smrčiny i smrkovou monokulturu.

Rezervace chrání také vysokostébelné nivy v inverzních částech skalních měst, kde se ojediněle vyskytuje místní druh roklinového smrku.

Zatím zde bylo také identifikováno 261 druhů mechorostů. Z toho jich je na červeném seznamu ohrožených druhů 41.

Fauna

Ze živočichů tu žijí jeleni, pravidelně zde hnízdí sokol stěhovavý a ve skalní kolonii kavka obecná. V pseudokrasovém systému rozsedlinových jeskyní byly objeveny glaciální relikty pavouk plachetnatka Kochova a v Teplických skalách horský střevlík Trechus striatulus. Chladné klima udržuje teplotní inverze, ze všech skalních měst u nás nejvýraznější.

Celkem v rezervaci nebo jejím okolí žije 34 druhů savců, 121 druhů ptáků, 8 druhů obojživelníků a plazů.

Název správy Obecní úřad Adršpach
Adresa Horní Adršpach 128
Město Horní Adršpach
PSČ 549 52
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 1 712,01 haHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz