Dářko (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 569 429 494, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Založení rybníka Velké Dářko ovlivnilo okolní rezervaci. Ochranný režim bývá narušován nedovoleným vstupem návštěvníků a sbíráním plodin.

Do 80. let 20. století žil v rezervaci tetřívek obecný, rejsek obecný, hraboš mokřadní, kuna lesní, jezevec lesní a jelen evropský.

Národní přírodní rezervace u Radostína na Žďársku byla vyhlášena v prosinci roku 1933. V současnosti je oblast spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Havlíčkův Brod.

Předmět ochrany

Důvodem vyhlášení chráněného území jsou přirozené rašeliniště typu přechodového vrchoviště.

Flóra

Dářko je jediným místem v Českomoravské vrchovině, kde roste borovice blatka, která tu vytváří křížence s borovicí lesní. Dále se tu daří i bříze pýřité a smrku ztepilému, který se hojně roste především na hranicích rezervace. Mezi rašeliníky a mechy se tu vyskytují trsy suchopýru pochvatého. Častý je i výskyt borůvky černé, brusinky obecné, borůvky bažinné, klikvy bahenní a kyhanky sivolisté.

Fauna

V rezervaci žije celá řada bezobratlých živočichů. Patří mezi ně modrásek stříbroskvrnný, okáč stříbrooký a spousta druhů střevlíků. Z obojživelníků se tu daří čolkovi horskému, skokanovi hnědému, skokanovi zelenému, ropuše obecné a skokanovi ostronosému.

V rašeliništích se vyskytuje i slepýš křehký, ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízda si tu staví puštík obecný, sluka lesní, linduška luční, lejsek šedý, pěvuška modrá, sýkora parukářka, ťuhýk šedý či moták pilich.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 68,62 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz