Čantoria

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Ve střední části chráněného území se vyskytují cenné přirozené lesní porosty. Ty vytváří jedinečný lesní ekosystém, který se vyvíjel bez zásahu člověka.

Ochrana tohoto území byla vyhlášena 20. ledna 1988.

Předmět ochrany

Úkolem rezervace je chránit původní krajinu pralesovitého typu a rostliny a živočichy, kteří se v ní vyskytují.

Flóra

V oblasti flóry převládá květnatá bučina, ve které roste hned několik druhů kapradí. Kromě nich tu kvete sněženka podsněžník, lilie zlatohlávek a také například hořec tolitovitý.

Fauna

Ve velkém množství se tu vyskytuje modranka karpatská, dále tu žije i kriticky ohrožený roháček, botolec duhový nebo chráněný mlok skvrnitý. Dalšími živočichy, kteří zde byli spatřeni, jsou zmije obecná, krkavec velký, ořešník kropenatý, včelojed lesní, lelek lesní nebo rejsek horský.

Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 20. ledna 1988
Rozloha území 39,45 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz