Bořeň

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Při třetihorní sopečné činnosti v Českém středohoří prorazily druhohorními usazeninami tvrdé vyvřeliny. Měkčí hornina v okolí během čtvrtohor podlehla erozi a obnažila odolnější skalnatá jádra v podobě strmých, přibližně kuželovitých kopců a kopečků.

Od počátku 20. století Bořeň vyhledávali horolezci. Podle prvolezců z Alpského klubu v Žatci Gregora a Bertholda dostaly jména skalní útvary Bertholdův prst a Řehořův komín. Dnes vede na vrchol, který se nachází v nadmořské výšce 539 metrů, asi 400 horolezeckých stezek.

Bořeň je poněkud osamělá vyvřelina, k nejbližšímu srovnatelnému vrcholku je to 6 kilometrů.

Přírodní rezervace tu byla na rozloze téměř 23 hektarů vyhlášena roku 1977. Lokalita je zařazena do soustavy Natura 2000 k ochraně vegetace skal, skalnatých svahů a sutí. Na vrchol vede od roku 1981 tři kilometry dlouhá naučná stezka s devíti informačními panely.

Flóra

V této oáze teplomilných a suchomilných druhů se vyskytuje například hvězdnice alpská či kosatec bezlistý. Daří se tu společenstvím úzkolistých suchých trávníků, skalní vegetaci a rostlinám kolonizujícím štěrbiny silikátových skal.

Exhalace teplého vzduchu na vrcholu daly vzniknout unikátnímu druhu mechorostu ze skupiny játrovek, který je pojmenovaný podle kopce, tedy borečka vzácná.

Fauna

Ze živočichů obývají Bořeň hlavně ptáci. Kromě těch běžných tu žije 22 ohrožených druhů, Bořeň je historickým hnízdištěm výra velkého. Z dalších obratlovců se zde vyskytuje ropucha zelená a užovka hladká.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 10. dubna 1946
Rozloha území 23,24 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz