Drbákov – Albertovy skály

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Podle typu podloží a krajiny se tu střídají převážně suťové lesy s tisem červeným, zakrslé a kyselé doubravy, pak dubohabrové háje i habrové bučiny a pozůstatky původních borovicových lesů. Na malém a turisticky zajímavém místě tak lze navštívit několik rozdílných krajin, lesů skal i stepí.

Z chráněných bylin zde nalezneme bělozářku liliovitou, chrpu a hvězdnici chlumní, koniklec luční český, kavyl Ivanův nebo hvězdnici chlumní. Jedním z cenných a vzácných živočichů, alespoň pro odborníky, je plž s ulitou podobnou ze stran zmáčknutému šneku jménem Discus perspectivus, česky známý jako vrásenka orlojovitá.

Rezervace je přístupná po silnici z Nalžovického Podhájí k rozcestí U Křížku s naučnou a modrou turistickou stezkou. Okružní naučná stezka Drbákov – Albertovy skály vede z poloviny blízko skalních srázů. Její historie sahá do 50. let 20. století, kdy byla s obtížemi zbudována. Naučné panely stezky byly obnoveny v květnu 2010. Kvůli terénu je její údržba fyzicky i časově náročná.

Rezervaci na přibližně 62 ha zřídilo Ministerstvo školství a národní osvěty 31. prosince 1933. Kopec Drbákov byl původně strážným místem přepravy vorů ze šumavského dřeva.

Flóra

Z rostlin tu najdete jak druhy teplomilné, tak druhy obvykle rostoucí v horách, například jetel horský. Ze zde rostoucích 450 druhů vyšších roslin se kolem 80 vyskytuje na červeném seznamu u nás ohrožených druhů.

Místa s hlubší půdou osídlily teplomilné trávníky s válečkou prapořitou, omanem srstnatým a rozrazilem klasnatým nebo černohlávkem velkokvětým. Mělčí půdy zarostly zakrslými teplomilnými doubravami s tolitou lékařskou. Vyskytují se tu i xerotermní druhy bělozářka větvitá či kokořík vonný a další.

Keřové patro kolonizovaly jeřáb muk, jeřáb břek a jalovec obecný, reliktní bory nebo bylina jestřábník bledý.

Fauna

Kromě lesních druhů se tu daří xerotermním druhům, např. cikádě chlumní, mandelinkovitým broukům, nosatcovitým a bezkřídlým. Z plazů je tu početná populace ještěrky zelené a užovky hladké. Skály osídlil výr velký, světlé listnaté lesy lejsek bělokrký.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 61,03 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz