Broumovské stěny (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 491 549 020, broumovsko@nature.cz
/Příroda - 
Divoce členitý pískovcový hřeben se táhne ze severozápadu od Honského sedla 12 km na jihovýchod k sedlu Machovský kříž v nadmořských výškách mezi 620 a 773 m. Inverzní klima ve stržích vyhovuje chladnomilné flóře a fauně, v nepřístupných místech se zachoval pralesovitý les původního složení.

Broumovské stěny s řadou skalních měst mají rozlohu 638 ha a plocha rezervace i s ochrannými pásmy tvoří celkem asi 1180 ha. Rozsáhlá oblast je známá krásnými pískovcovými skalami, hlubokými roklemi a soutěskami pod vyhlídkovými místy a bohatými lesy. Poblíž obce Slavný eroze vymodelovala skalní tzv. Slavěnské hřiby.

Nejvyšší bod Broumovských stěn je Božanovský Špičák, který je vysoký 773 m n. m. Zaoblené věže tu střídají balvanitá pole na náhorních plošinách, dále na sever vybíhají četné obdélníkové skalní výstupy, které tvoří řadu špatně přístupných úzkých roklí se strmými stěnami.

V některých roklích se hromadí rašelina. Největší vrstvy se uložily v letech 8500 až 6500 před naším letopočtem, kdy bylo teplejší a vlhčí klima než dnes. Rašelinné vrstvy střídavě při přívalových deštích a jarních táních překrývá písek splavený ze skal a turistických cest.

Broumovské stěny netrpí tak vysokou návštěvností jako známější Adršpašské skály. Větší klid svědčí náročnějším obratlovcům např. sokolu stěhovavému, krkavci velkému a výru velkému.

K vyhlídkám, přírodním zvláštnostem nebo studánkám vedou značené turistické cesty. Kolem Honského Špičáku (652 m n. m.) vede silnice z Police nad Metují do Broumova, kudy jezdí pravidelně autobusy. Ze zastávek Pěkov a Hony vychází do Broumovských stěn značené turistické cesty. Na léto se chystá kyvadlový spoj mezi vesnicemi kolem unikátního pískovcového hřebene.

Rezervace byla vyhlášena roku 1956 na výměře 638 ha. Od 27. března 1991 je součástí CHKO Broumovsko a byla rozšířena na 1179,4 ha.

Flóra a fauna

Na většině území rostou jedlobukové až smrkobukové lesy. V nepřístupných prudkých svazích se bez lidských zásahů zachovaly velmi staré přirozené klenové bučiny. Nižší rostlinné patro tvoří zimolez černý, krušina olšová či lýkovec jedovatý a vzácně se vyskytující růže převislá. Dochovaly se i pralesovité porosty, kde ve dřevě padlých kmenů žije horský plž vrásenka pomezní. Na vlhkých mechových stěnách a v zastíněných soutěskách žije glaciální relikt pavouček plachetnatka pískovcová.

Název správy Správa CHKO Broumovsko
Adresa Ledhujská 59
Město Police nad Metují
PSČ 549 54
Datum vyhlášení 5. března 1956
Rozloha území 557,39 ha

 

557,39Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz