Čertoryje

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
Duby v přírodní rezervaci neustále trpí nemocemi a bohužel jsou i napadány poloparazitem ochmetem evropským, který způsobuje jejich usychání. Uhynulé stromy jsou odstraňovány a nahrazovány novými, aby se zachoval ráz krajiny.

Národní přírodní rezervace, která je tvořená komplexy luk, hájků a dalších přírodních krás, byla založena v červenci roku 1987.

Dříve se kolem rezervace vyskytovala kavylová step, která byla ale zničena hnojením a následně byla zorána. V letech 1999–2004 došlo k opětovnému zatravnění těchto ploch.

Flóra

Národní přírodní rezervace chrání velké množství vzácných druhů rostlin. Roste tu například na 20 různých druhů orchidejí, dále pětiprstka žežulník pravá, vstavač mužský, vstavač vojenský, vemeník dvoulistý nebo rudohlávek jehlancovitý. Mezi další významné rostliny se řadí tořič čmelákovitý, tořič včelonosný, střevíčník pantoflíček, prstnatec pleťový, prstnatec májový nebo kruštík bahenní.

Kriticky ohroženými rostlinami, které se tu vyskytují, jsou srpice karbincolistá či tráva plevnatec lesostepní. Mezi chráněné patří například i lilie zlatohlávek, kosatec trávovitý, kosatec pestrý, kosatec sibiřský, hořec křížatý a hořec chlumní.

Poznávacím znamením rezervace jsou roztroušené háje a solitérní duby, lípy i jeřáby břeky.

Fauna

Prostředí rezervace je domovem různých vzácných živočichů. Zahlédnout zde lze sklípkánka černého, tesaříka obrovského i spoustu mravenců, včel a vosiček. Z motýlů tu poletují populace perleťovce dvouřadého a populace perleťovce kopřivového. Navíc tu žije více než 130 druhů nočních motýlů.

Své zástupce tu mají i plazi a obojživelníci – objevuje se tu ještěrka obecná, užovka hladká, ropucha obecná, rosnička zelená, užovka obojková, kuňka žlutobřichá nebo skokan hnědý.

Domov tu našli i obyvatelé z ptačí říše. Žijí tu chřástal polní, křepelka polní, bramborníček černohlavý, ťuhýk šedý, ostříž lesní, žluva hajní, strnad luční a pěnice valašská.

 

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 24. července 1987
Rozloha území 325,58 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz