Božídarské rašeliniště

, Tel.: +420 475 220 525, labpis@nature.cz
/Příroda - 
Horská krajina náhorních planin je na vodu bohatá a vyznačuje se chladnějším klimatem. Soustava svahových rašelinišť, které vodou napájí suťové vývěry puklinových vod, postupně přechází v rašelinné horské louky a vřesoviště.

Naučná stezka Božídarské rašeliniště vede částí národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště. To bylo dle Ramsarské úmluvy vyhlášeno mezinárodně významným mokřadem.

Rezervaci protíná síť značených turistických cest a lyžařských a cyklistických tratí. Pro bezpečnost vlastní i živočichů a rostlin se nedoporučuje chodit mimo značené chodníky a stezky.

Na severu rezervace se nachází Blatenský příkop, středověké vodní dílo postavené roku 1540 těžaři blatenského a božídarského rudného revíru.

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště byla vyhlášena v roce 1965 a v roce 1987 na celkové výměře 929,57 hektarů. Patří do evropské soustavy chráněných oblastí.

Geologie

Horninové podloží tvoří především svory a svorové pararuly metamorfního komplexu Krušných hor. Do části rezervace zasahuje terciérní výlev nefelinitu. Úbočí Špičáku pokrývají plošně nepříliš rozlehlé sutě a většina území je ordovického stáří. Na povrchu převažuje vrchovištní organozem.

Flóra

Na území mezi Božím Darem a Hřebečnou na hřebenech Krušných hor v nadmořské výšce 954–1115 metrů bylo vymezeno 12 lesních typů od bukové smrčiny po vrchovištní kleč, od zbytků acidofilních bučin na svazích dominantní hory Špičák (1115 m n. m.) přes klimaxové smrčiny až po smrčiny podmáčené. Soustava svahových rašelinišť, které vodou napájí suťové vývěry puklinových vod, postupně přechází v rašelinné horské louky a vřesoviště.

Fauna

Z významných obratlovců tu najdete tetřívka obecného, kosa horského, motáka pilicha, čejku chocholatou, bekasinu otavní a chřástala polního. Dříve se tu pravidelně vyskytoval i tetřev hlušec, ale v posledních letech nebyl spatřen. Hojně se tu vyskytuje zmije obecná i ještěrka živorodá.

Zvláštností horské vrchovištní fauny je střevlík Menetriesův a další střevlík Carabus nitens, dále nosatec Coeliodes nigritarsis a žluťásek borůvkový.

Horninové podloží tvoří především svory a svorové pararuly metamorfního komplexu Krušných hor. Do části rezervace zasahuje terciérní výlev nefelinitu. Úbočí Špičáku pokrývají plošně nepříliš rozlehlé sutě a většina území je ordovického stáří. Na povrchu převažuje vrchovištní organozem.
Název správy Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Adresa Teplická 424/69
Město Děčín
PSČ 405 02
Datum vyhlášení 24. září 1965
Rozloha území 929,57 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz