Býčí skála

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace je známá především díky jeskyni Býčí skála, podle která získala i svůj název. Jeskyně se proslavila hlavně vykopávkami z období paleolitu a také nálezem bronzové sošky býčka. Jeskyně není veřejnosti přístupná, otevírá se jen na několik dní v roce.

V okolí Býčí skály se v roce 2011 natáčela pohádka Sněžný drak.

Národní přírodní rezervace Býčí skála byla vyhlášena Ministerstvem kultury Československé republiky v dubnu roku 1975.

Flóra

V rezervaci se daří rozmanitým druhům rostlin, roste tu dub zimní, habr obecný, dub pýřitý, mahalebka obecná či dřišťál obecný. Z bylinek se tu nachází prvosenka jarní, pryšec mnohobarvý, medovník meduňkolistý, ploštičník evropský, měsíčnice vytrvalá, samorostlík klasnatý a další. Typický pro tuto oblast je i javor klen, kromě něj i lípa velkolistá a buk lesní.

Fauna

Z živočichů, kteří se tu vyskytují, mají největší význam netopýři, každoročně jich v jeskyni Býčí skála zimuje několik stovek. Nejčastějším druhem je netopýr velký, další jsou vrápenec malý a netopýr brvitý. Z fauny tu žije ještě ledňáček říční, holub doupňák, strakapoud prostřední, krkavec velký, puštík obecný a další. Poletovat tu uvidíte i celou řadu motýlů.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 29. dubna 1975
Rozloha území 181,58 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz