Čerchovské hvozdy

, Tel.: +420 374 611 021, ceskyles@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace je oblíbeným turistickým cílem, pro návštěvníky je tu připravena síť turistických tras a v zimě řada upravovaných běžeckých stop. Nejnavštěvovanějším místem je vrchol Čerchova v nadmořské výšce 1 042 metrů.

Národní rezervace Čerchovské hvozdy vznikla vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR 27. června 2000.

Předmět ochrany

Hlavní činností rezervace je ochrana bukových a smíšených lesních porostů s typickými rostlinami a živočichy.

Flóra

Na území rezervace převažují kyselé bučiny a na místech s bohatší půdou jsou nahrazovány květnatými bučinami. V podrostu se objevují rostliny jako plavuň pučivá, bažanka vytrvalá, lýkovec jedovatý, měsíčnice vytrvalá nebo devětsil bílý.

Fauna

Žije zde fauna horského a podhorského typu. Typickými obyvateli rezervace jsou holub doupňák, lejsek malý, sluka lesní, různé druhy sov a největší český hrabavý pták tetřev hlušec.

Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 10. července 2000
Rozloha území 326,93 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz