Železná hůrka

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
V centru chráněného území býval dva kilometry od obce Mýtina lom na sopečný popel pro úpravu cest ve Františkových Lázních. Na jeho stěnách se zachoval profil ukládání vrstev sopečného popela s úlomky hornin vyvrhovaných z kráteru. Starší erupce tužší lávy strombolského typu tu zanechala 15 metrů silné vrstvy pyroklastických hornin a měla postupně zesilující charakter. Mladší erupce havajského typu byla klidnější, typické jsou pro ni lávové proudy. Jednotlivé vrstvy sopečného popela s úlomky vyvržených hornin jsou dobře barevně odlišitelné od klidnějších období bez erupcí.Dodnes se v oblasti vyskytují jednotlivá slabá zemětřesení i zemětřesné roje.

Železnou hůrku poprvé popsal J. W. Goethe při pobytu v Mariánských Lázních roku 1823. K sopce se vrátil ještě několikrát v průběhu 20 let ve snaze ji co nejlépe poznat.

Památka je součástí Česko-bavorského geoparku, ve kterém se nachází příkopová propadlina podél řeky Ohře. Patří mezi geologicky nejaktivnější oblasti celého Českého masivu.

Po roce 1990 zde byl pro pěší, cyklisty a koně obnoven předválečný hraniční přechod Mýtina–Neualbenreuth. Oblíbený turistický cíl v okolí je také vesnický skanzen Doubrava s typicky chebskou lidovou architekturou. V hrázděném Rustlerově statku je v provozu soukromé vlastivědné muzeum.

Národní přírodní památkou se území o rozloze 3,5 hektaru stalo roku 1961. Leží v nadmořských výškách 570 až 590 metrů.

Flóra

Na lávovém odkryvu se daří většinou bříze bělokoré, četný je také javor mléč. V nižším bylinném patře roste mochna jarní, přísně chráněný zimostrázek alpský a léčivka prvosenka jarní. Nejvýznamnějším druhem je však pozoruhodná kapradina vratička měsíční. Roste sice na několika kontinentech, ale vyskytuje se řidčeji.

Kapradinu opřádaly mnohé pověsti. Například, že jde o bylinu otevírající zámky, která dokáže zlomit i podkovu. Používala se v černé magii a ranhojičství.

Fauna

Ze živočichů se zde daří ještěrce obecné a živorodé i zmiji obecné.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 28. dubna 1961
Rozloha území 3,5 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz