Zlatý kůň (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
Zlatý kůň leží v nadmořské výšce 395 až 475 metrů a pokrývá jej teplomilná a suchomilná vegetace. Vápencový masiv donedávna ohrožovala těžba velkolomu Čertovy schody, byla však zastavena.

Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem zkamenělin ze starších prvohor. Nejhojnější jsou otisky lilijic a ramenonožců, kterých zde bylo popsáno na 100 druhů. Korálů, stromatopor a plžů také 100 druhů a k tomu 50 druhů mlžů, a trilobitů. Celkem tu bylo popsáno přes 500 prvohorních druhů živočichů.

Naučná stezka Zlatý kůň začíná před východem z Koněpruských jeskyní a vede návštěvníky také k přírodní památce Kobyla. Měří 3,5 kilometru a deset zastavení s naučnými tabulemi se dá zvládnout za dvě hodiny pomalou chůzí. Na určeném místě je povoleno ze suti vybírat zkameněliny.

Přírodní památka Zlatý kůň byla vyhlášena roku 1972 na rozloze 37,1 hektarů k ochraně vápencového masivu se závrty, škrapy a rozsáhlými Koněpruskými jeskyněmi. Oblast spravuje CHKO Český kras.

Geologie

Zlatý kůň býval mořským útesem, který vytvořily přisedlé organismy, hlavně koráli, lilijice, vápnité řasy a stromatofory. Jeho nerovnosti, prolákliny, místa rozrušená příbojem i okolí útesu zaplnily odumřelé schránky ramenonožců, mechovek či plžů, smíšené se zbytky korálů a odlomených částí vápencových skal.

Flóra

V současnosti se tu daří teplomilným a suchomilným rostlinám. Zde rostoucí koniklec luční český kvete výjimečně nejen na jaře, ale i na podzim. Dále tu roste třeba včelník rakouský, lomikámen trojprstý, koniklec luční, rozrazil časný a další.

Fauna

Fauna přírodní památky je poměrně chudá. Za zmínku stojí vzácní teplomilní motýli vázaní na extrémní mikroklima bývalých lomů pod vchodem do jeskynní. Je to např. kriticky ohrožený okáč skalní.

Koněpruské jeskyně, znovuobjevené při těžbě vápence roku 1950, jsou také významným zimovištěm netopýrů.

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 20. března 1973
Rozloha území 37 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz