Vrkoč (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Vrkoč je 40 metrů vysoká, na jih orientovaná skalní stěna s ojedinělou ukázkou vějířovitě sloupcové odlučnosti čediče. Na Podlešínském potoce pod skálou se nalézá vodopád vysoký 12 metrů, nejvyšší v Českém středohoří. Nadmořská výška území kolísá mezi 146 a 240 metry.

Ve třetihorách zde magma prorazilo do pískovcových vrstev a pomalu tuhlo za působení tlaků ze všech stran. Tuhnoucí materiál rozpukal do podoby vějíře pěti- až šestibokých hranolů silných kolem 20 cm, v horních partiích skály tvoří iluzi vrkoče z vlasů kolem skalní hlavy.

Stěna má přístupnou vyhlídkovou plošinou, nejlépe viditelnou od železniční trati. Na skalní stěně dlouhé asi 100 m rostou některé stepní a skalní rostliny, například tařice skalní. Suťové lesy v nižších partiích tvoří duby s příměsí lípy a javoru a jsou blízké přirozenému složení.

Fauna zatím nebyla prozkoumána, nicméně typ území ukazuje na hojnou populaci bezobratlých živočichů. Na vlhkých místech se tu nadprůměrně daří mloku skvrnitému.

Na východní straně pod skalní stěnou, z ulice Čajkovského, vede naučná stezka Větruše – Vrkoč. Přírodní památka je dostupná také po zeleně značené turistické cestě z Ústí nad Labem nebo po silnici v údolí Labe od Lovosic.

Národní přírodní památku vyhlásil 20. července 1966 ONV Ústí nad Labem. Výměra památky je 1,42 hektaru.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 20. července 1966
Rozloha území 1,42 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz