Vizír (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
Lokalita leží v Třeboňské pánvi v nadmořských výškách 440 až 443 m. Chrání mimo jiné flóru a faunu pomalu zarůstajících rybničních ploch a zátok v podobě ramen směřujících od hráze na jihovýchod k naučné stezce Okolo Třeboně a obci Hamr.

Intenzivní rybniční hospodaření v minulých dekádách málem vyhubilo kdysi hojný leknín bělostný, ze kterého dodnes zůstala jen populace rozptýlená podél porostů ostřice zobánkaté a suchopýru úzkolistého. Rybniční hospodaření poškodilo i v mělké vodě rostoucí bublinatku bledožlutou s velkými žlutými květy podobnými vstavačovitým orchidejím.

Rybník je nyní v soukromých rukou a chovu ryb slouží jen okrajově. Změna se projevila nejen na záchraně vodních organizmů, ale i na regeneraci rašelinných břehů v zátokách. V mechovém pásmu se zachránily rosnatka okrouhlolistá i vzácná rosnatka prostřední a blíže k lesu pak klikva bahenní.

Na březích tu na kořist v podobě malých rybek nebo i pulců čekává pavouk lovčík vodní. Předníma nohama bubnuje na hladinu a láká kořist. Jakmile se kořist přiblíží, pavouk skočí, zakousne se a roztáhne nohy jako brzdu, protože kořist se ho snaží utopit ve hlubší vodě. Potápění mu ale nevadí, naopak, sám tak prchá před nebezpečím. Jakmile jed a trávicí enzymy kořist zabijí, vytáhne ji na břeh a zkonzumuje.

V rybníce se rozmnožují obojživelná blatnice skvrnitá, skokan ostronosý a skokan krátkonohý. Hojná je užovka obojková. V dutinách dubů na hrázi i v budkách hnízdí hohol severní. Vizír je též potravní základnou řady druhů vodních ptáků, třeba volavky popelavé či čápa černého. Lovecký revír tu má i vydra říční.

Národní přírodní památka je přístupná lesní cestou po hrázi rybníka.

NPP Vizír byla vyhlášena v roce 1987 na ploše 10,22 hektaru na ochranu populace rosnatky prostřední v mechovém pásmu rybničních zátok. Chrání také brouka potápníka dvoučárého, který byl v letech 1960 až 1996 v ČR nezvěstný.

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 1. ledna 1988
Rozloha území 10,22 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz