Venušiny misky

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Venušiny misky leží ve vrcholové části Smolného vrchu (404 m n. m.) v souvislých lesích tzv. Bažantnice. Zvětrávání skal stále pokračuje a posuny skalních bloků nelze vyloučit. Vrcholové partie přírodní památky s vyhlídkami jsou osazeny kovovým zábradlím.

Národní přírodní památka o výměře 3,9 hektarů je chráněna od roku 1970. Oblast má v péči Správa CHKO Jeseníky.

Geologie

Smolný vrch je z granitové žuly a vznikl jako ostrovní hora v třetihorách, kdy zde panovalo tropické podnebí. Stopy po modelování ledovcem kopec nemá, protože v ledových dobách vyčníval nad pleistocénní ledovec.

Flóra

Kolem přírodní památky a na kamenitém vrcholu Smolného vrchu roste smíšený les, ve kterém převládá borovice a buk lesní. Jádro památky pokrývá reliktní acidofilní bor a na skalách rostou zakrslé formy dřevin.

Fauna

Z ptáků zde žije například lejsek bělokrký, pěnkava obecná a strakapoud velký. Jako indikátor původnosti lesa se zde vyskytuje střevlík úzkoštítník zúžený.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 9. prosince 1971
Rozloha území 3,9 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz