Třesín (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Předmětem ochrany je krasový vrch Třesín, který tvoří devonské vápence. Na území se nalézají stopy po bývalých vývěrech, jeskyně na povrchu doplňují závrty, škrapy, pukliny a komíny. 

Třesínské devonské vápence, které jsou místy překryté sprašemi a štěrky, spadají zlomovým svahem do průlomového údolí řeky Moravy. V chráněném území se zachovaly zbytky přirozených listnatých lesních bučin.

Objevené pozůstatky kromaňonců jsou staré 31 000 let. Jde o četné lebky, části koster mužů, žen a dětí, kteří prokazatelně holdovali lidojedství.

Zalesněný vrch ukrývá novoromantické stavby v podobě umělých zřícenin z poloviny 19. století – například pozůstatky Rytířské síně, Čertův most a upravenou jeskyni Podkova.

Přes Třesín vede naučná stezka s naučnými panely dlouhá 5,5 km. Částečně je souběžná s červenou turistickou trasou z mladečské návsi do Měníku a dále do Bílé Lhoty s renesančním zámkem a arboretem, kde roste 500 druhů dřevin. Druhá část naučné stezky je souběžná s modrou trasou a kopíruje severní okraje přírodní památky.

Doprava do Mladče je možná autobusem z Litovle nebo Olomouce.

Chráněné území na Třesíně bylo vyhlášeno roku 1933. Do kategorie národní přírodní památka bylo přehlášeno roku 1993. Leží mezi obcemi Mladeč a Měník nad údolím řeky Moravy.

Flóra

Lokalita je severní hranicí výskytu některých na Moravě se vyskytujících teplomilných bylin. Nalézt je tu možné třeba čilimník nízký, hrachor černý či růži keltskou, případně rozchodník bílý a vousatku prstnatou. Severní chladné a stinné skalní svahy patří podhorským druhům, třeba věsence nachové.

Fauna

Bylo zde nalezeno 33 druhů suchozemských měkkýšů. Z druhů vázaných na vápencové skalky např. skalnice kýlnatá. Ve vyvěračkách žije praménka rakouská, malý plž s válcovitou hnědou ulitou, typický spíše pro východní Karpaty, a ve starém sadu na jihozápadním úbočí se nedávno objevila kudlanka nábožná.

V jeskyni zimuje a rozmnožuje se asi 11 druhů netopýrů a letounů. Průzkum tu našel např. netopýra velkého, vodního, brvitého, černého a ušatého. Letouni vrápenci malí se nechali spočítat sami, letní kolonii si založili ve správní budově jeskyní. Oblíbeným vletovým místem všech druhů je bývalý vývěr, dnešní jeskyně Podkova.

Z dalších zvířat je v listnatých lesích Třesína doma lejsek malý, holub doupňák a datel černý, dále obě barevné varianty veverky obecné, ježek západní a jezevec lesní.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 1,18 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz