Swamp

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Swamp, což je anglický výraz pro bažinu, leží v mírně teplé vlhké oblasti s mírnou zimou. Ročně zde naprší či nasněží 650 mm srážek. Nadmořská výška lokality kolísá mezi 262 a 267 metry.

Krajina podobná Swampu dříve pokrývala celé území Máchova jezera, které leží v místě zaniklého glaciálního jezera. Po zvýšení hladiny středověkou hrází se v mělkých zátokách vytvořila přechodová rašeliniště s flórou a faunou podobnou té původní.

Výše zmíněná naučná okružní stezka se kříží s dalšími trasami s naučnými tabulemi: Se čtyřlístkem okolo Blaťáku a Naučnou Máchovou stezkou.

Národní přírodní památka byla vyhlášena v roce 2009, ovšem zdejší bažinaté úseky o rozloze 1,45 ha s ochranným pásmem 12 ha jsou chráněné od roku 1972. Současná rozloha NPP je přesně 75,4477 ha a ochranné pásmo měří cca 262 ha.

Flóra

Z dvou set druhů zdejších zelených řas je 99 možné označit za vzácné, 35 za velmi vzácné v celé střední Evropě. Nejvzácnější nalezené druhy Micrasterias oscitans, Pleurotaenium simplicissimum a Eustrum pinnatum jsou pravděpodobně ve většině zemí Evropy vyhynulé nebo na pokraji vyhynutí.

Také zde bylo zjištěno 112 taxonů rozsivek, z toho 19 je na území ČR zaznamenáno poprvé.

Vzhledem k tomu, že řasy a rozsivky stojí na počátku potravních řetězců mnoha živočichů, jsou tyto údaje důležitější, než se zdá.

Ze vzácných rašeliníků se zde na poslední lokalitě v Čechách vyskytují populace hrotnosemenky bílé a hrotnosemenky hnědé. Hojná je tu rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní, suchopýr úzkolistý a ostřice plstnatoplodá. Ve sníženinách a tůňkách je u břehů hojná bublinatka menší a na volných hladinách dominuje leknín bělostný.

Fauna

Zahlédnout je zde možné vzácné vážky běloústou a jasnoskvrnnou, obojživelníkům se ve zdejších kyselých vodách nedaří.

Přechodová rašeliniště a navazující bory s vlochyní bažinou a bezkolencem obývá zmije obecná. Z ptáků bukač velký, moták pochop, ojediněle lze spatřit jeřába popelavého a orla mořského.

Pro zachování ojedinělé lokality se změnily druhy v jezeře chovaných ryb z kaprů na candáty, sumce a štiky, které brání přemnožení kaprovitých. Přírodní památka je navíc od Máchova jezera oddělená nízkou hrázkou, která brání přísunu živin z rekreačně využívaného rybníka do kyselých a na živiny chudých vod Swampu.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 20. března 1973
Rozloha území 47,23 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz