Svatošské skály

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Žulový zalesněný kaňon leží v nadmořských výškách 380 až 430 metrů.

Podle pověstí představují žulové skalní bloky zkamenělý průvod svatebčanů knížete duchů Jana Svatoše (dříve Hanse Heilingera). Pravděpodobněji si však kaňon vyhloubila řeka Ohře v době, kdy ho tektonické procesy zvolna zvedaly do výšky.

Od visuté lávky přes řeku níže po proudu jsou nejvýraznější skály pojmenovány Svatoš,  Nevěsta s Ženichem, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zámek. Na protilehlém levém břehu stojí mezi stromy ukrytá věž Samotář.

Romantické údolí řeky s peřejemi bylo od 19. století oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů. Návštěva kaňonu inspirovala zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda k pojednání Sen o Svatošských skalách. Přírodní výtvor inspiroval i řadu umělců, například Johanna Wolfganga Goetha a Viléma Mrštíka.

Značené turistické cesty vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelny. Kopcovitá krajina v okolí je oblíbena turisty, cyklisty, vodáky, a především horolezci.

Přírodní památka o rozloze 1,95 ha je chráněna od roku 1933. Byla vyhlášena na levém břehu Ohře v katastrálním území Hory u Jenišova. Kategorie národní přírodní památky byla znovu potvrzena výnosem MŽP 15. prosince 2006.

Flóra

Podle dendrologického průzkumu tvoří les borovice lesní a vzácnější borovice vejmutovka, smrk ztepilý a pichlavý, buk lesní, bříza bělokorá, olše lepkavá a další.

Bylinné patro obývá řebříček obecný a bertrám, šťovík menší, bršlice kozí noha, pcháč zelinný, děhel lesní nebo věsenka nachová a jestřábník hladký.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 30. prosince 1933
Rozloha území 2,01 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz