Stránská skála (národní přírodní památka)

627 00, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Ploché návrší Stránské skály se skalními stěnami a opuštěnými lomy leží na jižním okraji Brna v katastrálním území Slatina ve výšce 310 metrů nad mořem. Jedná se o paleontologickou a archeologickou lokalitu evropského významu. Na jurských vápencích se daří teplomilné vegetaci s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Skalní pukliny a jeskyně využívají netopýři velcí a vrápenci malí.

Stránská skála je skalní vápencový výchoz asi 1,5 km dlouhý a 0,5 km široký, vrstva vápenců zde přesahuje 80 metrů. Skála byla pro geologický, paleontologický, archeologický a botanický význam v letech 1978, 1992 a 2013 opakovaně vyhlášena za národní přírodní památku.

Z doby před přibližně miliónem let tu paleontologové i jeskyňáři nalezli pozůstatky ryb a ptáků. Ze savců se tu vyskytovali také pratuři, koně, obří jeleni, losi i předchůdci mamutů. V jeskyních měli doupata předchůdci medvědů a podle nálezu zubu také nový druh šavlozubé kočky (Homotherium moravicum). Nález pochází z Woldřichovy jeskyně pojmenované podle nálezce Jana Woldřicha počátkem 20. století.

Na úpatí Stránské skály byla při ražení štoly nalezena Medvědí jeskyně, která byla pojmenovaná podle nalezených koster medvěda Ursus deningeri starých přes půl miliónu let.

Stránská skála je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Leží na konečné tramvaje číslo 10, asi 15 minut jízdy od Hlavního nádraží.

Národní přírodní památkou o ploše 16,6 ha byla Stránská skála vyhlášena prvně v roce 1978 a poté bylo území několikrát přehlašováno a doplňoval se předmět ochrany. Poslední přehlášení proběhlo dle vyhlášky č. 205/2013 Sb. dne 4. července 2013.

Předmět ochrany

Nově přírodní památku definovala vyhláška ze 4. července 2013, která jako předmět ochrany výslovně uvádí také populaci několika druhů koniklece velkokvětého a lněnku rolní. Ze živočichů jmenuje kudlanku nábožnou, netopýra velkého a vrápence malého.

Flóra

Celkem tu inventarizace druhů zjistila 429 taxonů vyšších rostlin. Zvlášť chráněných druhů je 14 a kolem 50 dalších jich je zapsáno na červeném seznamu flóry, které hrozí vyhynutí.

Daří se tu několika desítkám druhů stromů a keřů, na travnatých plochách roste například kavyl Ivanův, vstavačovitá orchidej vstavač vojenský a dekorativní modřenec chocholatý. Volně zde také roste len tenkolistý a hrachor širolistý.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 4. července 2013
Rozloha území 16,61 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz