Státní lom (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Ve Státním lomu byl odkryt geologický profil všech devonských vrstev, zde konkrétně 146. Nachází se na rozhraní Bouzovské vrchoviny a Prostějovské pahorkatiny. Nadmořská výška památky se pohybuje od 300 do 318 metrů.

V rámci projektu Natura 2000 je přírodní památka součástí Evropsky významné lokality Kosíř – Lomy. Oblast spravuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Nedaleko lomu stojí u zelené turistické značky z Čelechovic na Velký Kosíř s rozhlednou pomník Františka Palackého. Byl postaven na památku 100. výročí jeho narozenin v roce 1898 v podobě pískovcového pylonu s Palackého portrétem.

Paleontologické naleziště devonských fosilií s několika metry silnými a červenými korálovými vrstvami je přírodní památkou od roku 1974. Měří 0,57 ha a leží 1,5 km severozápadně od obce Čelechovice na Hané.

Geologie

Podloží lomu je z mělkovodních devonských vápenců nad třetihorními a čtvrtohorními sedimenty. V západní stěně lomu jsou nápadné několikametrové tzv. "červené korálové vrstvy", které jsou bohaté na fosilie prvohorní mořské zvířeny.

Fauna

Druhově bohaté území je oblast nejsevernějšího výskytu řady teplomilných druhů a společenstev na Moravě. Během sčítání druhů mezi léty 1998 až 2003 tu bylo nalezeno 54 druhů denních motýlů, 11 druhů měkkýšů včetně ohrožené žitovky obilné a páskovky žíhané a 36 druhů mravenců.

Lom je spolu s jihovýchodními svahy Velkého Kosíře bohatou ornitologickou lokalitou. Roku 2004 tu bylo zaznamenáno 27 ptačích druhů, v lomu samotném jsou druhy 3. V jeho severní stěně hnízdí výr velký a v širším okolí strnad luční, strakapoud jižní a krutihlav obecný.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 18. července 1974
Rozloha území 0,57 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz