Slatinná louka u Velenky

, Tel.: +420 315 728 077, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Zbytek polabských luk oplývá bohatou květenou, slatinný charakter má především časně na jaře. Tehdy traviny ještě nepřekrývají bohatě kvetoucí populaci pěchavy slatinné. Velmi vzácná rostlina je tu lněnka bezlistenná, stejně jako mečík se vyskytuje jenom zde.

Z dalších vzácných nebo zvláštních rostlin lze jmenovat z jara kvetoucí vzácný kosatec sibiřský, prstnatec májový, v létě je zde výrazně zastoupen hvozdík pyšný, zvonek klubkatý, kamýšek obecný, mochna bílá nebo černohlávek velkokvětý.

Díky desetiletí trvajícímu kosení zde byla zachována velká druhová pestrost území. Přes to zde v době vyhlášení roku 1972 žilo druhů více. Po vyhloubení asi metrového odvodňovacího příkopu těsně u rezervace v roce 1989 ustoupil například vstavač bahenní.

NPP Slatinná louka u Velenky byla vyhlášena roku 1972. Leží v nadmořské výšce 183 metrů v nejteplejší oblasti Čech. Několikrát bylo její území zpřesňováno, naposledy roku 1992. Jde o tzv. řízenou rezervaci s nutnými zásahy – kosením.

Flóra

Rostou zde například tyto druhy:

Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Asperula tinctoria – mařinka barvířská
Astragalus danicus – kozinec dánský
Betonica officinalis – bukvice lékařská
Bromus erectus – sveřep vzpřímený
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový
Dactylorhiza majalis – prstnatec májový
Dianthus carthusianorum – hvozdík kartouzek
Dianthus superbus subsp. superbus – hvozdík pyšný
Epipactis palustris – kruštík bahenní
Filipendula vulgaris – tužebník obecný
Galium boreale – svízel severní
Galium verum – svízel syřišťový
Gladiolus palustris – mečík bahenní
Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum – devaterník velkokvětý tmavý
Inula salicina – oman vrbolistý
Iris sibirica – kosatec sibiřský
Molinia caerulea – bezkolenec modrý
Ophioglossum vulgatum – hadí jazyk obecný
Orchis morio – vstavač kukačka
Peucedanum oreoselinum – smldník olešníkový
Phragmites australis – rákos obecný
Primula veris – prvosenka jarní
Salix rosmarinifolia – vrba rozmarýnolistá
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Scirpoides holoschoenus – kamýšek obecný
Serratula tinctoria – srpice barvířská
Sesleria uliginosa – pěchava slatinná
Silaum silaus – koromáč olešníkový
Thesium ebracteatum – lněnka bezlistenná
Trifolium montanum – jetel horský
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 9. března 1973
Rozloha území 1,04 ha

 

1,04Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz