Skalická Morávka

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Ve štěrcích větvené koryto leží v Podbeskydské pahorkatině v nadmořských výškách 336 až 380 metrů. Dolní okraj NPP, chránící dnes už málokde zachované „divoké“ koryto tohoto typu, leží na počátku hustě osídlených území s relativně hustou veřejnou přepravou. Z okresní metropole Frýdku-Místku je to do Nošovic jen několik kilometrů. Stačí tu vystoupit na autobusové zastávce Pivovar a vydat se pár set metrů na jihozápad.

Severovýchodním směrem leží vstupní brána nošovického pivovaru a návštěvnické centrum s turistickými známkami. V případě akutní nepřízně počasí lze návštěvu památky Skalická Morávka odložit a vydat se na exkurzi moderním provozem pivovaru.

Horní okraj NPP začíná zhruba na pátém kilometru řeky od pramene u obcí Vyšší Lhoty a Raškovice, jen pár set metrů od západní hranice CHKO Beskydy.

Přísun čerstvého štěrku z hor byl přerušen soustavou vodních děl a přehrazením bystřin v horním povodí Morávky. Hrozí tak zaříznutí koryta do měkkého podloží, snížení hladiny spodní vody v okolí a zánik společenstev vázaných na ve štěrcích se stěhující koryto. Jako ochrana proto v řece zůstávají kmeny stromů.

NPP Skalická Morávka byla vyhlášena roku 2007 na 102 hektarech říční nivy řeky Morávky. Chráněný je pětikilometrový úsek na území pěti měst a obcí: Frýdek–Místek, Raškovice, Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty.

Flóra a fauna

Variabilní koryto s náplavy využívá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. V podrostu mezi stromy roste vzácná vrba lýkovcová a židovník německý, který zde má jedno z posledních stanovišť v ČR. Z dalších ohrožených druhů je to třeba přeslička různobarvá či třtina pobřežní

Štěrkové náplavy jedinečně vyhovují různým druhům bezobratlých, zejména broukům a pavoukům, zejména slíďákům. Dva druhy pavouků tu byli v rámci republiky objeveny poprvé. Zároveň se zde jako na jediném místě v ČR podařilo najít vzácné saranče Türkovo.

Ze živočichů se v řece daří raku říčnímu, mihuli potoční nebo vrance pruhoploutvé. Ze vzácnějších ptáků tu žijí volavka bílá, pisík obecný, kulík a ledňáček říční, ze savců pak vydra říční.

Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 1. ledna 2007
Rozloha území 101,98 ha

 

101,98

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz