Růžičkův lom

, Tel.: +420 585 153 960, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Hned při samém okraji přírodního parku Velký Kosíř se na ploše 1,32 ha rozkládá národní přírodní památka Růžičkův lom. Jak už napovídá název, jedná se o opuštěný vápencový lom, který nyní hojně zarůstá vegetací a vyskytuje se tu řada vzácných a ohrožených druhů rostlin. Náhodný kolemjdoucí by na první pohled nepoznal, že právě prochází okolo evropsky významné lokality.

NPP Růžičkův lom je bohatým nalezištěm zkamenělin z období prvohor, kdy tato místa ještě omývalo prehistorické moře. Cennými se staly především nálezy devonských korálů, měkkýšů, trilobitů, ryb a mnoha dalších. Lokalitou provází naučná stezka Velký Kosíř, která návštěvníky seznámí s Růžičkovým lomem a dalšími blízkými pozoruhodnostmi přírodního parku Velký Kosíř.

V okolí pak můžete navštívit další zajímavá místa, například zámek Čechy pod Kosířem, lázně Slatinice či Pamětní síň Petra Bezruče v Kostelci na Hané.

Vzdálenosti:

  • Čelechovice na Hané - 1,2 km
  • Kostelec na Hané - 3 km
  • Čechy pod Kosířem - 5,2 km
  • Slatinice - 5,2 km

Opuštěný Růžičkův lom a jeho blízké okolí začal být státem chráněn už v roce 1974. V roce 1990 byl přejmenován na národní přírodní památku Růžičkův lom. Později převzala správu území AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví a lokalita byla též zařazena do významného ochranného programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je opuštěný lom s bohatým paleontologickým nalezištěm fosilií z období devonu.

Geologie

Podloží je tvořeno hrubými vápenci z období prvohor, konkrétně středního devonu, prokládanými vápnitou břidlicí. V těchto horninách je ukryto velké množství zkamenělé devonské fauny. Byly zde učiněny nálezy zkamenělých korálů, ryb, mlžů a mnoha dalších živočichů.

Flóra

Růžičkův lom oplývá velmi bujnou vegetací. V bylinném patře se vyskytuje vzácná divizna jižní rakouská, ohrožená mateřídouška panonská, hvězdice chlumní a vousatka prstnatá, běžně se vyskytující bukvice lékařská, mařinka psí, pupava obecná, léčivý řepík lékařský, vzácná mochna písečná, ohrožený smldník alsaský, černohlávek velkokvětý a řada dalších.

Hojně je zastoupeno též křovinné patro, které tvoří několik druhů růží, dále trnka obecná, líska obecná, ptačí zob obecný, brslen evropský a svída krvavá. Stromové patro je zde tvořeno starými ovocnými stromy, jasanem ztepilým a dubem letním.

Fauna

Lom od konce jara až do pozdního podzimu silně zarůstá zelení. Tím vytváří dokonalý úkryt pro řadu živočichů. Přímo v lomu hnízdí okolo 5 druhů ptáků, na celém území památky pak dalších 22 druhů. Zahlédnout tady můžete strakapouda jižního, krutihlava obecného nebo kriticky ohroženého ptáka z řád pěvců strnada lučního.

Růžičkův lom je významnou entomologickou lokalitou. Bylo zde zjištěno celkem 36 druhů mravenců, 40 druhů motýlů, například modrásek vikvicový, vřetenuška čičorková a přástevník kostivalový, či vzácné druhy brouků jako kozlíček hnědý, krasec třešňový, kyjorožec Claviger longicornis a ohrožený chrobák ozbrojený.

Žijí zde také 3 druhy ohrožených měkkýšů, konkrétně zrnovka mechová, žitovka obilná a páskovka žíhaná. Kromě nich zde žije ještě dalších 10 druhů měkkýšů.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 18. července 1974
Rozloha území 1,32 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz