Rudické propadání

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Rudické propadání Jedovnického potoka je držitelem dvou významných prvenství. Navštívíte-li tento unikátní kout Moravského krasu, naskytne se vám pohled na nejhlubší a největší kaskádovité propadání vody skrze krasový útvar s navazujícím jeskynním systémem. Jedovnický potok tady zmíněnými kaskádami padá s burácením do hloubky 86 m, protéká jeskyněmi, aby se následně opětovně zjevil v jeskyních NPR Býčí skála. V zimě se při velmi nízkých teplotách utvářejí v propadání ledopády. Ten nejvyšší má téměř 40 m.

NPP Rudické propadání je jedinečnou lokalitou nejen z hlediska úžasného krasového útvaru, ale také vzhledem k poutavé historii. Archeologické vykopávky dokázaly, že lidé zastupující kulturu lovců sobů žili v blízké jeskyni Kolíbky již před 12 000 lety, tedy ve starší době kamenné. Dnes je skalní útvar Kolíbky, ze kterého zbyl už pouze jeskynní amfiteátr, vyhledávanou horolezeckou lokalitou.

Jedovnický potok sám ještě více zvyšuje hodnotu tohoto území, neboť v něm žije poměrně stálá populace kriticky ohroženého raka říčního. Lokalitou prochází naučná stezka Jedovnické rybníky – Rudické propadání, která návštěvníky na několika zastávkách seznámí se zdejší přírodou, historií a vývojem jeskynního systému.

V okolí můžete navštívit další zajímavá místa, třeba Rudickou propast, nedalekou nejhlubší suchou propast na území ČR, větrný mlýn, muzeum a geopark v Rudicích nebo rybníky Olšovec a Budkovan s rekreačními areály.

Vzdálenosti:

  • Rudice - 300 m
  • Jedovnice - 2 km
  • Blansko - 8 km

Ve skalním výklenku Kolíbky bylo archeologickým výzkumem prokázáno osídlení lidmi už ve starší době kamenné před asi 12 000 lety. Jednalo se o kulturu lovců sobů a koní.

V blízkosti propadání se kdysi nacházely železárenské hutě, a tak bylo toto místo využíváno k ukládání strusky, čímž se značně změnil ráz jeskyně a vnitřních chodeb.

Od roku 1990 je Rudické propadání chráněno jako národní přírodní památka.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je krasový systém s propadáním Jedovnického potoka do podzemí ve slepém skalnatém údolí a okolí tohoto propadání s výskytem vzácných živočichů. Lokalita je také významným archeologickým nalezištěm.

Geologie

Prvohorní vápenec Rudického propadání patří do macošského souvrství s datováním do svrchního devonu. Tento základní typ pak dotváří vápencová sedimentární hornina zvaná brekcie, dále břidlice z období prvohorního spodního karbonu a písky z období starších čtvrtohor.

Flóra

Teplejší prostředí okolo skal a vlhké prostředí protékajícího potoka vytváří ideální místo pro růst rostlin, jako je drobná skalnička rozchodník bílý, kapradina puchýřník křehký, sleziník červený či osladič obecný, léčivý dobromysl obecný, vzácná ožanka kalamandra nebo silně jedovatá tolita lékařská.

Hojně je zastoupeno také křovinové patro. Roste zde vraní oko čtyřlisté, rybíz alpínský, růže převislá, brslen evropský, pitulník žlutý, svída krvavá. Stromové patro je zastoupeno nejhojněji, a sice olší lepkavou, javorem klenem, habrem obecným, bukem lesním a smrkem obecným.

Fauna

Zdejší jeskyně jsou známým zimovištěm několika druhů netopýrů, například netopýra černého, vrápence malého a netopýra velkého. V jeskyni byl dále zaznamenán druh v podzemí stále žijícího slepého korýše blešivce karpatského. V samotném přítokovém Jedovnickém potoce pak žije populace kriticky ohroženého raka říčního. Hnízdí tady poštolka obecná.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 19. dubna 1990
Rozloha území 4,4 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz