Rendezvous (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Rendezvous je jednou z jihomoravských perel. Ucelený komplex nabízí návštěvníkům kulturní i historický zážitek v podobě jedinečných staveb citlivě zasazených do nádherné přírody na ploše téměř 24 ha a k tomu až středomořské klima ve výšce 200 m n. m.

Lokalita je jedinečná z přírodního hlediska, a to díky kombinaci kyselého a štěrkopísčitého podloží, na němž rostou velmi vzácné teplomilné a suchomilné květiny. Toto souznění je výjimečné nejen v rámci jižní Moravy, ale i v rámci celé republiky. Proto je také NPP Rendezvous od roku 2005 označena jako evropsky významná lokalita programu Natura 2000.

Stařičké, avšak mohutné duby, z jejichž korun a kmenů se ozývá zpěv chráněných ptáků, lemují menší či větší louky a dávají prostor romantickým zákoutím. Celkovou atmosféru pak dotváří Dianin chrám z počátku 19. století, který sloužil jako lovecký zámeček a odpočívárna pro šlechtu. Všude okolo rostou různobarevně kvetoucí rostliny a nad nimi se vznáší vzácní motýli. Rendezvous má zkrátka nezaměnitelné osobní kouzlo, kterému ročně neodolá obrovské množství turistů.

Lednicko-valtické území, jehož podstatná část je zařazena do seznamu UNESCO, nabízí nepřeberné množství zajímavých míst, které stojí za návštěvu. Podívat se můžete na Rybniční zámeček, Lovecký zámeček, kapli sv. Huberta, Apollonův chrám, chrám Tří Grácií, samozřejmě zámky Valtice a Lednice či do klasických moravských vinných sklepů.

Dostupnost:

  • pěšky - 3 km z Valtic po červené turistické značce
  • na kole - pohyb na kole je po NPP Rendezvous zakázán
  • autem - 2,4 km z Valtic, parkoviště u autobusové zastávky Valtice, hájenka se nachází na hranici památky
  • autobusem - místní autobusy, zastávka Valtice, hájenka se nachází na hranici památky
  • vlakem - stanice Valtice město je vzdálená 3 km od památky

Historie lednicko-valtického panství byla už od 17. století spjata s jedním z nejmocnějších rodů – s Lichtenštejny. Ti postupně během 18. a 19. století přeměnili zdejší zalesněnou a bažinatou krajinu v reprezentativní francouzské parky a přirozeněji vyhlížející parky anglické. V obou případech však navíc ještě zdejší teplé prostředí přálo teplomilným, okrasným a exotickým rostlinám, které zde byly vysazovány v oranžériích či sklenících. Díky tomu je dnes zdejší druhová skladba neuvěřitelně bohatá.

Lokalita NPP Rendezvous je státem chráněná od roku 1990. Vzhledem k absolutně výjimečné kombinaci podloží, rostlin zde rostoucích a vzácných živočichů, především brouků, pro které je národní přírodní památka domovem, bylo Rendezvous i jeho ochranné pásmo zařazeno v roce 2005 mezi evropsky významné lokality programu Natura 2000.

Předmět ochrany

Území je chráněno z důvodu jedinečné kombinace vzácných druhů rostlin rostoucích na acidofilním, tedy kyselém podloží, které tvoří kombinace štěrkovitých a písčitých typů půdy. Ochrana se vztahuje také na zdejší vzácné živočichů.

Flóra

Zdejší teplé, až středomořské klima podporuje jednoznačně růst u nás vzácných druhů rostlin. Kyselé podloží, které je v kombinaci s tímto klimatem v Česku unikátem, dává prostor rostlinám, které nikde jinde u nás nenajdete.

Bylinné patro zastupují na loukách kostřava žlábkatá, pryskyřník illyrský snědek Kochův, z jara bělozářka větevnatá, dále svízelka piemontská, smolnička obecná, vstavač kukačka, sveřep Benekenův, kosatec různobarvý, bika ladní, smělek štíhlý, dymnivka nízká, divizna brunátná, lomikámen cibulkatý, šalvěj luční nebo plicník úzkolistý. Ve stínech stromů roste třeba strdivka jednokvětá, okrotice bílá nebo hrachor panonský. Travní porost zastupuje ostřice doubravní, křivoklasá a nižší ostřice nízká, dále pak třeba lipnice cibulkatá. Okolo rybníku roste silně ohrožený šišák hrálolistý, konitrud lékařský a ožanka čpavá.

Velmi teplé prostředí v kombinaci s lesním prostředím jsou ideálními podmínkami pro růst hub. Ty jsou zde zastoupeny vzácnými a ohroženými druhy, například pouze na valtickém území vyskytujícím se rezavcem Andersonovým a dále kozákem topolovým nebo plstnatcem jižním.

Většinu území této památky pokrývají doubravy, konkrétně zde roste dub cer, letní, pýřitý a místy letní slavonský. Najdeme tady i nepůvodní druhy stromů, ovšem jejich rozšíření je omezováno, protože neprospívají zdejší jedinečné flóře. Jedná se především o javor jasanolistý a trnkovník akát. Občas zde můžete spatřit i borovici lesní, prioritní však zůstává snaha o zachování původního světlého dubového lesa.

Fauna

Velké množství kvetoucích vzácných rostlin je ideálním místem pro řadu motýlů, například se zde vyskytuje martináč hrušňový, různorožec jižní, otakárek ovocný a fenyklový, jasoň dymnivkový, ohniváček černočárný a řada dalších.

Je zaznamenán výskyt mravence lužního, na jehož kolonie je vázán pavouk mikarie pospolitá, dále tady žijí  pavouci slíďák levhartí, snovačka černoskvrná nebo listovník Bucharův, který dostal své jméno po českém arachnologovi prof. Janovi Bucharovi. Kmeny starých dubů jsou domovem tesaříka obrovského, páchníka hnědého a krajníka pižmového. V Rendezvous žije také náš největší brouk roháč obecný.

Okolo rybníku a v mělkém prameništi žije kuňka obecná a několik druhů skokana, konkrétně zelený, štíhlý a ostronosý, rybník sám je pak domovem čolka dunajského. Toto vlhčí prostředí s množstvím rákosí je ideálním hnízdištěm rákosníka velkého a slípky zelenonohé. Na zbytku území pak můžete pozorovat například strakapouda prostředního, lejska bělokrkého nebo holuba doupňáka. V dubových doubravách žijí divoká prasata.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 4. července 2013
Rozloha území 23,74 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz