Rečkov (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Rečkov zabírá plochu 24,3 ha a její ochranné pásmo tvoří dalších 20,6 ha. Chrání mokřadní biotop, ve kterém v harmonii roste velké množství chráněných a velmi vzácných rostlin. Také místní fauna není zanedbatelná, a tak zde můžete spatřit kriticky ohroženou žlutě kvetoucí popelivku sibiřskou, ale také drobného měkkýše vrkoče bažinného. Oba tyto druhy datují svůj původ až do doby ledové.

Velkou částí území prochází naučná stezka Klokočským lesem, která vás seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému. V okolí pak můžete navštívit další zajímavá místa, jako třeba Muzeum Bakovska, klášterní kryptu a portál v Hradišti nad Jizerou nebo řadu památek v blízkém Mnichově Hradišti.

Vzdálenosti:

  • Nová Ves u Bakova - 1 km
  • Klášter Hradiště nad Jizerou - 4 km
  • Mnichovo Hradiště - 7 km

Původní území národní přírodní památky Rečkov bylo chráněno už od roku 1949. V roce 2010 byly stanoveny nové hranice a nové předměty ochrany. Lokalita byla též zahrnuta do evropského ochranného programu Natura 2000.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou slatinné louky a mokřadní olšiny s výskytem vzácné vegetace, především populace popelivky sibiřské a měkkýše vrkoče bažinného.

Flóra

Rečkov je velice bohatou lokalitou na vegetaci. Vyskytuje se zde masožravá rosnatka okrouhlolistá, léčivý kozlík lékařský, tolije bahenní, suchopýr širolistý, velké množství různých ostřic a vzácných orchidejí na slatinné louce. Konkrétně se zde setkáte s bradáčkem vejčitým, prstnatcem májovým nebo kruštíkem bahenním. Dále zde roste silně ohrožená potočnice zkřížená, šišák vroubkovaný nebo řeřišnice hořká.

Nejvýznamnější je však populace kriticky ohrožené žlutě kvetoucí popelivky sibiřské, která je připomenutím dávno minulé doby ledové. Stromové patro je přirozeně tvořeno olší lepkavou a šedou.

Fauna

Bezobratlé zastupují v místní fauně pavouci jako plachetnatka pětiúhlá, plachetnatka bažinná nebo slíďák Hygrolycosa rybrofascidata. Z ptáků zde lze spatřit cvrčilku říční a chřástala vodního. Nejvýznamnější zástupcem fauny je však drobný kriticky ohrožený měkkýš vrkoč bažinný, jehož původ se datuje do doby ledové.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 17. srpna 1949
Rozloha území 3,45 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz