Ptačí hora

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Původní rostlinná společenství jsou vždy zvláštním úkazem, a původní lesní porosty jsou ještě vzácnější. Proto bylo okolí Ptačí hory, jejíž svahy pokrývá původní jesenický modřín, v 70. letech 20. století vyhlášeno národní přírodní památkou. Ptačí hora je protkána dalšími typickými listnatými a jehličnatými stromy, které skýtají úkryt pro řadu chráněných ptáků. Okolní krajinu dotváří řeka Opava, jež protéká pod chráněným územím.

Až k památce vás dovede naučná stezka Nové Heřminovy a samotné území NPP Ptačí hora, zabírající plochu téměř 18 hektarů, je volně přístupné. Pokud byste chtěli zhlédnout i další atraktivity, můžete v okolí navštívit třeba bývalý větrný mlýn v Lichnově, zámek v Bruntálu nebo vodní nádrž Slezská Harta.

Dostupnost:

  • pěšky - 8,3 km z Bruntálu
  • na kole - 9,8 km z Bruntálu
  • autem - 6,8 km z Bruntálu do obce Nové Heřminovy, odtud asi 2 km pěšky po žluté turistické značce
  • autobusem - místní autobusy, zastávka Nové Heřminovy je od památky vzdálená 1,5 km
  • vlakem - stanice Nové Heřminovy je od památky vzdálená 2,4 km

Národní přírodní památka Ptačí hora byla na svazích stejnojmenného vrchu vyhlášena v únoru roku 1970.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPP Ptačí hora jsou bohaté kolonie původního jesenického modřínu. Zároveň je území genovou základnou modřínu opadavého, jedle bělokoré, buku lesního a javoru klenu.

Flóra

K zástupcům zdejšího bylinného patra patří rostliny pro Jesenicko typické. Uvidíte tady mečík střechovitý, prstnatec Fuchsův a májový, kosatec sibiřský, vemeník dvoulistý a jako keř rostoucí vrbu rozmarýnolistou.

Stromové patro je tvořené chráněným jesenickým modřínem a dále modřínem opadavým, jedlí bělokorou, smrkem stepním, borovicí lesní, bukem lesním, dubem letním, jasanem ztepilým a javorem klenem.

Fauna

Koruny stromů jsou domovem řady chráněných ptáků, například strakapouda prostředního, žluvy hajní nebo lejska šedého. Zástupcem hmyzu je pak třeba příčnatka žlutavá. Ekosystém je dotvořen běžně se vyskytujícími živočichy českých luk a lesů, tedy muflony, srnkami, jeleny a daňky.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 17. prosince 1970
Rozloha území 17,46 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz