Peklo (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 315 728 077, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Na ploše téměř 59 ha se od rybníků u Dubice u České Lípy přes Kvítkov až k Zahrádkám rozkládá národní přírodní památka Peklo. Oproti poměrně strašidelnému pojmenování se však jedná o krásné údolí Robečského potoka meandrujícího mezi pískovcovými skalami.

V období válek se sem místní lid ukrýval před nepřátelskými vojsky a loupeživými nájezdy. Později proměnil hrabě Kounic, majitel nedalekého zámku, celé Pekelské údolí v oblíbenou přírodní promenádu šlechty, když zprůchodnil potok po celé délce, aby byl splavný na lodičkách. I díky tomuto faktu je zdejší krajina chráněna už od konce 19. století.

Dnes zde na trase naučné stezky NPP Peklo můžete obdivovat řadu vzácných živočichů a rostlin, zvláště z jara pak nekonečné porosty chráněné bledule jarní. Lokalita je ideální pro pěší turistiku, jízda na kole je tady však zakázaná.

Budete-li chtít poznat také další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit třeba zříceninu hradu Frýdlant, Autodrom Sosnová nebo řadu památek v nedaleké České Lípě.

Vzdálenosti:

  • Česká Lípa - 3,7 km
  • Kvítkov - 2 km
  • Zahrádky - 1 km

Významná část povodí Robečského potoka byla jako soukromá rezervace zapsána už v roce 1895. Na podzim roku 1967 začalo být území ochraňováno státem a v roce 1992 bylo zařazeno mezi národní přírodní památky jako NPP Peklo.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je pískovcové kaňonovité údolí s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin, především rozsáhlé populace bledule jarní.

Flóra

Většina návštěvníků míří do Pekelského údolí právě na jaře. To proto, aby spatřili téměř souvislý a nezvykle hustý porost bledule jarní. Tu v bylinném patře dále doplňují rostliny jako kriticky ohrožená kapradina vláskatec tajemný, ďáblík bahenní, blatouch bahenní, áron plamatý, kosatec žlutý, prvosenka vyšší, kokořík přeslenitý, mokrýš vstřícnolistý a střídavolistý, stulík žlutý, konvalinka vonná, kuklík potoční, zběhovec plazivý, pryšec sladký, pstroček dvoulistý, sedmikvítek evropský, kozlík lékařský či zběhovec plazivý.

Stromové patro je zastoupeno jasanem ztepilým, bukem lesním, lípou malolistou, olší lepkavou, břízou bělokorou, javorem klenem a také smrkem ztepilým.

Fauna

Vlhké a klidné prostředí meandrujícího potoka mezi skalami skýtá úkryt pro řadu zajímavých a různě vzácných tvorů. Lokalita je ceněna zvláště pro výskyt chráněných mlžů, plžů a ptáků. Celkově bylo na tomto území zaznamenáno 13 druhů ryb, 2 druhy plazů, 2 druhy obojživelníků, dále 18 druhů savců, mezi nimi například vydra říční, a 78 druhů ptáků včetně ohroženého ledňáčka říčního, výra velkého, žluvy hajní, skorce vodního nebo volavky bílé.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 18. listopadu 1967
Rozloha území 43,73 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz