Pastviště u Fínů

, Tel.: +420 374 611 021, ceskyles@nature.cz
/Příroda - 
Nenápadné území o velikosti něco málo přes 4 hektary ukrývá v šumavském podhůří řadu vzácných rostlin. Pastviště je jedním ze dvou posledních míst v ČR, na kterém se roste unikátní orchidej švihlík krutiklas a mnoho dalších, často kriticky ohrožených rostlin.

NPP Pastviště u Fínů je díky své druhové rozmanitosti, kterou zajišťuje kombinace pastvin, vlhkých luk a drobných pramenišť, součástí programu Natura 2000, a je tedy chráněná jako evropsky významná lokalita. V okolní krásné přírodě se nachází řada dalších zajímavých míst. Navštívit můžete kupříkladu rozhlednu Na Sedle, zámek Žihobce nebo řadu památek v nedalekých Sušicích.

Dostupnost:

  • Albrechtice u Sušic - 800 m
  • Sušice - 5,5 km
  • Kašperské Hory - 9 km

Když byl na území dnešního Pastviště u Fínů objeven roku 1980 kriticky ohrožený švihlík krutiklas, bylo už jen otázkou času, kdy začne být místo chráněno jako oblast jeho výskytu. Stalo se tak v roce 1985 a od té doby je tato lokalita známá jako NPP Pastviště u Fínů.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou pastviny, slatinné louky a drobná prameniště s výskytem vzácných rostlin, především pak švihlíku krutiklasu.

Flóra

Zdejší vlhké prostředí s výživnou půdou a pastvinami obhospodařovávanými tradičním způsobem, tedy spásáním a šetrným ručním kosením, dávají příležitost k růstu zhruba 22 druhů ohrožených rostlin. Tou nejvzácnější rostlinou je švihlík krutiklas, orchidej, která se v celé České republice vyskytuje už jen na jednom dalším místě. Další kriticky ohroženou rostlinou je pak například hořeček mnohotvarý český.

Bylinné patro je dále složeno ze vzácných rostlin, jakými jsou prstnatec májový, rozrazil potoční, pětiprstka žežulník, řeřišnice hořká, tolije bahenní, pampeliška bahenní, vstavač kukačka, vemeník dvoulistý či tučnice obecná. Celkem zde roste úctyhodných 261 druhů rostlin.

Pro vzácnou druhovou skladbu byla lokalita zařazena i s ochranným pásmem do programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Fauna

Celkem je na území NPP Pastviště u Fínů evidováno okolo 75 druhů živočichů, z toho dva vzácné druhy čmeláků – konkrétně se jedná o čmeláka lesního a zemního. Z obojživelníků tu žije například ropucha obecná, plazy zde reprezentuje ještěrka živorodá a savce rejsek obecný a vydra říční.

Ptactvo je tu zastoupeno poměrně hojně, a tak tady můžete narazit na pěnici slavíkovou, stehlíka obecného, chřástala polního, strakapouda velkého, zvonka zeleného, drozda kvíčalu, rorýse obecného nebo třeba ťuhýka obecného.

Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 1. června 1985
Rozloha území 4,19 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz