Pastvisko u Lednice

, Tel.: +420 547 427 640, palava@nature.cz
/Příroda - 
V teplých moravských nížinách najdete krásnou přírodu s řadou zajímavých zákoutí. Mnoho z nich však nepozorným očím unikne. Některá jsou hůře přístupná a některá jsou pro turisty uzavřena úplně, aby byl plně zachován neobvyklý krajinný biotop. Jednou takovou lokalitou je i národní přírodní památka Pastvisko u Lednice, která se rozkládá na ploše zhruba 30 ha.

Její plochu tvoří mokřady a slatinné louky, které skýtají domov pro řadu vzácných rostlin spjatých s vlhkým prostředím a také živočichů. Spatřit tady lze hejna ptáků, drobné žabky poskakující po okraji vodních ploch či pestrobarevné vážky.

Pro ochranu celého ekosystému je vstup na plochu NPP Pastvisko u Lednice zakázán. Ovšem procházka po okolí jistě stojí za to. Na turisty tady čeká celá řada turistických a naučných stezek a mnoho dalších zajímavých míst a památek. Navštívit můžete třeba Lednicko-valtický areál s minaretem, krásným dřevěným mostem, máte možnost projet se lodí po Zámeckém rybníku a také samozřejmě navštívit samotný zámek Lednice.

Vzdálenosti:

  • Lednice - 1,5 km
  • Podivín  - 4,3 km
  • Břeclav - 10 km

Pastvisko u Lednice bylo prohlášeno za národní přírodní památku v roce 1990.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je místní mokřadní ekosystém s výskytem chráněných rostlin a živočichů.

Flóra

Bylinné patro zastupují vlhkomilné rostliny, například vzácný kyprej prutnatý, šmel okoličnatý, konitrud lékařský, karbinec statný nebo ostřice Otrubova, na silně podmáčeném území pak žebratka bahenní, šáchor hnědý nebo jetel jahodnatý. Na slatinných loukách lze kromě běžných druhů najít i rostliny, jako je sítina tmavá, zeměžluč spanilá, divizna švábovitá, štětka laločnatá či koromáč olešníkový. Rostou zde také zajímavé druhy hub, například vzácná trepkovitka šafránová.

Křovinné patro je zastoupeno běžnou mokřadní vegetací, tedy třeba rákosem obecným, orobincem úzkolistým či lilkem potměchuť. Stromové patro se skládá z porostů vrby bílé.

Fauna

Pod vodní hladinou zde žijí vzácní mlži, kupříkladu velevrub malířský, svinutec tenký a škeble rybničná. Ve vlhkém mokřadním prostředí se přirozeně dobře daří obojživelníkům. Najdete tady rosničku zelenou, skokana ostronosého, zeleného a štíhlého a také kuňku obecnou. Pastvisko u Lednice obývá též řada zajímavých druhů hmyzu, třeba vážka žlutavá, ale nejzajímavější zastoupení zde mají pavouci – žije tadyskákavka Canestriniho nebo třeba cedivečka pobřežní.

Početné druhy ptactva tvoří jednu z nejzásadnějších a nejrozmanitějších skupin skladby zdejší fauny. Vyskytují se tady jedinci, kteří zde hnízdí, zimují nebo je pro ně NPP Pastvisko u Lednice jen zastávkou na tahu. Spatřit tady můžete chřástala vodního, sýkořici vousatou, moudivláčka lužního, kopřivku obecnou nebo hejna husy velké. Byl tu zaznamenán výskyt různých druhů volavek, vodoušů a vlh a také orla mořského, kormorána velkého a bukače velkého. Z větších savců lze zahlédnout bobra evropského a jeleny.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 15. října 1990
Rozloha území 30,50 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz