Na Požárech (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 374 611 021, ceskyles@nature.cz
/Příroda - 
Na ploše 79 hektarů tu můžete obdivovat krásnou přírodu, která tady díky vlhkosti oplývá bujnou vegetací, i ptáky hnízdící v rákosí.

Tato oblast je skvělým výchozím bodem také pro další výlety. Ať už se totiž rozhodnete zůstat v Česku, či se vydáte do sousedního Rakouska, najdete tady vždy mnoho atraktivních míst. Například na české straně si můžete projít naučnou stezku nazvanou Historie sklářství, za návštěvu stojí i Muzeum železné opony u Rozvadova.

Dostupnost:

  • autem nebo na kole - 18 km z Tachova, 7 km z obce Lesná do Staré Knížecí Hutě, odtud asi 3 km pěšky
  • autobusem - místní autobusy, zastávka Lesná, Stará Knížecí Huť se nachází asi 3 km od NPP Na Požárech

U dnes zaniklé obce Jedlina se v první polovině 20. století ještě na okolních pastvinách hospodařilo. V roce 1992 zde bylo vyhlášeno území chráněné krajinné památky. Na zrašeliněných loukách totiž sídlila populace chráněného tetřívka obecného.

Už v roce 1993 byl ale pro pěší otevřen hraniční přechod Waldheim – Přední Zahájí, díky němuž začala být populace tetřívka velmi ohrožená. I přes pozdější snahu se obnovení hejna nedařilo. V roce 1998 už v lokalitě hnízdilo jen pár exemplářů a v roce 2001 zde byla spatřena jen jediná samice tetřívka.

Fauna

NPP Na Požárech byla prvotně vyhlášena pro ochranu hnízdišť tetřívka obecného. I po jeho vymizení zde však nadále hnízdí několik druhů chráněného ptactva, jako například bramborníček hnědý, bekasína otavní, linduška luční nebo ťuhýk obecný a zástupci z řad bezobratlých. V současné době probíhá program snažící se o navrácení tetřívka do jeho původního hnízdiště Na Požárech.

Flóra

Dominantou této lokality jsou rašeliniště, přecházející v rákosiny, smilkoviště až do předlesových stádií dřevin. Díky tomu je zdejší botanické spektrum velmi rozmanité a nabízí 25 druhů vzácných a chráněných rostlin. Z těch nejzajímavějších lze uvést rosnatku okrouhlolistou, vachtu trojlistou, klikvu bahenní, ostřici mokřadní, všivce lesního, hadí mord nízký, prhu arniku, tučnici obecnou, prstnatce májového, vrbu plazivou a vrbu borůvkolistou, která se vyskytuje jen na dalších třech místech v republice.

Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 26. února 1992
Rozloha území 78,88 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz